Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aliran yang Bertentangan dengan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Aliran yang Bertentangan dengan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

ISLAMMALAYSIA.COM - Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa aliran yang berbeda dari aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aliran-aliran ini seringkali memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda tentang ajaran Islam, terutama dalam hal kepemimpinan dan hukum. Artikel ini akan membahas tiga aliran tersebut: Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah.

A. Syiah


Syiah adalah kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah. Mereka berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Ini bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menerima keempat Khalifah Rasyidin sebagai pemimpin yang sah.

B. Khawarij


Khawarij adalah kumpulan pengikut Saidina Ali bin Abu Talib yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Mereka menolak kompromi dan menuntut keadilan absolut, yang mereka anggap tidak dapat dicapai melalui mediasi atau kompromi.

C. Mu'tazilah


Mu'tazilah adalah kumpulan yang diasaskan oleh Wasil Bin 'Atho' setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan gurunya iaitu Hasan Al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada di antara dua status: bukan mukmin, tetapi juga bukan kafir.

Penutup


Setiap aliran memiliki pandangan dan interpretasi mereka sendiri tentang ajaran Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah aqidah yang paling banyak dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran-aliran yang bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.\

close