Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prinsip Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Prinsip Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

ISLAMMALAYSIA.COM - Dalam kehidupan umat Islam, prinsip-prinsip aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah memainkan peranan penting sebagai panduan dan landasan keimanan. Aqidah yang kukuh membentuk asas yang mantap bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Artikel ini akan membincangkan beberapa aspek utama yang merangkumi prinsip aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

A. Kepercayaan dan Keyakinan


Prinsip pertama dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh. Iman bukan sekadar kepercayaan dalam hati, tetapi juga pengakuan dengan lidah dan amalan dengan perbuatan. Setiap tindakan dan perkataan adalah bukti kesempurnaan iman yang harus diamalkan oleh setiap muslim.

B. Kehendak Manusia dan Penghitungan Dosa serta Pahala


Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah mengajarkan bahawa Allah SWT menciptakan segala perbuatan manusia, namun manusia diberi kebebasan untuk memilih. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia dihitung baginya dosa dan pahala. Ini menegaskan pentingnya bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

C. Meyakini Perkara-perkara Ghaib


Sebagai umat Islam, meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah salah satu aspek penting dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib adalah persoalan-persoalan seperti kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, dan jin.

D. Kewujudan Syurga dan Neraka


Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah juga mengajarkan meyakini kewujudan syurga dan neraka yang telah ada sebelum dijadikan makhluk. Keyakinan ini menegaskan bahawa syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya dan merupakan ganjaran atau hukuman bagi manusia berdasarkan amal perbuatannya.

E. Syafaat Rasulullah SAW


Dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin dari Allah SWT. Ini termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dianggap beriman. Keyakinan ini menunjukkan pentingnya hubungan antara Rasulullah dengan umatnya.

F. Perutusan Para Nabi dan Rasul


Prinsip terakhir dalam aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah keharusan mempercayai perutusan para nabi dan rasul sebagai rahmat Allah kepada manusia. Para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang harus dihormati dan diikuti dalam menjalani kehidupan.

Penutup


Dengan demikian, prinsip-prinsip aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah mengandungi ajaran yang mendalam dan bermakna bagi umat Islam. Memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip ini akan membawa keberkatan dan kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan keyakinan yang teguh kepada prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat memperkukuhkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta mengharungi cabaran hidup dengan penuh keberanian dan kesabaran.

close