Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan konsep sunatullah dalam Perang Uhud:

Jelaskan konsep sunatullah dalam Perang Uhud:

Jawapan:
•    Merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan
•    Menerima ketetapan Allah s.w.t dengan bersikap positif dalam setiap keadaan
•    Membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan

close