Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan dua kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu:

Jelaskan dua kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu:

Jawapan:
•    Dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu
•    Dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu
•    Dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akibat yang benar dan berakhlak mulia

close