Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan sebab turun ayat tersebut (Surah Ali Imran - Ayat 137-139):

Jelaskan sebab turun ayat tersebut (Surah Ali Imran - Ayat 137-139):

Jawapan:
Perang Uhud berlaku pada tahun ke-3H, tahun/625M antara tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini dinamakan perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud.

close