Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan dua kesan memahami sunatullah:

Jelaskan dua kesan memahami sunatullah:

Jawapan:
•    Untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam
•    Menerima ketetapan Allah s.w.t dengan bersikap positif dalam setiap keadaan
•    Merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan

close