Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Solat Sunat Tasbih (Maksud, Hukum, Dalil Naqli, Cara Solat, Hikmah dan Doa)

Maksud Solat Sunat Tasbih | Hukum Solat Sunat Tasbih | Dalil Naqli Solat Sunat Tasbih | Cara Solat Solat Sunat Tasbih | Hikmah Solat Sunat Tasbih | Doa Solat Sunat Tasbih |

Solat Sunat Tasbih

Solat Sunat Tasbih merupakan satu bentuk ibadah sunat dalam Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ibadah ini melibatkan bacaan tasbih sebanyak 300 kali sepanjang pelaksanaannya, dan ia memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran keagamaan seseorang serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam tulisan ini, kita akan meneliti secara mendalam tentang Solat Sunat Tasbih, merangkumi maksudnya, hukumnya, dalil naqli yang menguatkuasakannya, cara pelaksanaannya, hikmah yang terkandung, dan doa yang relevan.

 

A. Maksud dan Hukum Solat Sunat Tasbih

Maksud Solat Sunat Tasbih adalah satu ibadah sunat yang memerlukan seseorang untuk membaca tasbih sebanyak 300 kali sepanjang solat tersebut. Solat ini digolongkan sebagai sunat, yang bermaksud ia adalah satu amalan yang sangat dianjurkan tetapi bukan wajib. Bagi masyarakat Malaysia yang beragama Islam, Solat Sunat Tasbih adalah satu peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah yang penuh makna.

 

B. Dalil Naqli Solat Sunat Tasbih

Dalil Naqli Solat Sunat Tasbih adalah asas penting dalam memahami betapa pentingnya dan utama ibadah ini dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada Al-Abbas RA mengenai amalan Solat Sunat Tasbih sebagai cara untuk menghapuskan dosa-dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tarmizi, yang menggambarkan dengan terperinci proses pelaksanaannya.

Dalam hadis yang disebutkan, Rasulullah SAW memberitahu bahawa dalam Solat Sunat Tasbih, seseorang perlu melaksanakan empat rakaat, dengan membaca Al-Fatihah dan surah pada setiap rakaat. Kemudian, setelah selesai membaca dalam rakaat pertama, ketika masih berdiri, seseorang diwajibkan mengucapkan tasbih "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" sebanyak 15 kali, kemudian melakukan ruku' dan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, seseorang bangkit daripada ruku' dan membaca tasbih 10 kali lagi, kemudian sujud dengan membaca tasbih 10 kali. Prosedur ini berlanjut dengan bangkit dari sujud dan membaca tasbih 10 kali lagi. Keseluruhannya, 75 kali tasbih dilakukan dalam satu rakaat.

Sekiranya memungkinkan, disarankan untuk melaksanakan solat ini setiap hari sekali. Namun, jika tidak memungkinkan, maka setiap Jumaat juga merupakan pilihan yang baik. Jika masih tidak memungkinkan, seseorang masih dapat melaksanakan solat ini sekali dalam seumur hidup.

Amalan Solat Sunat Tasbih bukan hanya memberi harapan akan keampunan dari Allah SWT, tetapi juga menunjukkan kebesaran rahmat dan kemurahan-Nya terhadap hamba-Nya. Mampu atau tidak, Allah SWT sentiasa menerima ibadah dengan tulus ikhlas dari hamba-Nya. Dengan ini, Solat Sunat Tasbih tidak hanya membawa pahala, tetapi juga mengukuhkan hubungan rohaniah antara manusia dengan Pencipta mereka. Ia adalah satu bentuk amalan yang memperlihatkan keagungan dan keagungan agama Islam, serta memberikan peluang untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada-Nya.

 

C. Hikmah Menunaikan Solat Sunat Tasbih

Pelaksanaan Solat Sunat Tasbih membawa bersama beberapa hikmah yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim:

1.      Mendapat Keampunan: Solat ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Dalam kesibukan dan kesesakan dunia, manusia sering melakukan kesalahan dan dosa. Melalui ibadah ini, kita dapat memohon keampunan Allah dan membersihkan diri daripada dosa-dosa yang telah dilakukan.

2.      Ganjaran yang Besar: Rasulullah SAW telah menekankan bahawa setiap tasbih yang dibaca dalam solat ini akan mendatangkan ganjaran besar dari Allah SWT. Ini adalah peluang untuk mengumpulkan pahala yang banyak dengan mudah.

3.      Ketenangan Jiwa: Melalui amalan berzikir yang banyak kepada Allah, Solat Sunat Tasbih membantu seseorang mencapai ketenangan jiwa. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, ibadah ini memberi peluang untuk merenung, merenungkan kebesaran Allah, dan mendapatkan ketenangan.

 

D. Kaifiat Solat Sunat Tasbih dengan Satu Salam

Bagi mereka yang ingin melaksanakan Solat Sunat Tasbih dengan satu salam, terdapat beberapa panduan yang perlu diikuti. Pertama, niat solat ini harus diucapkan dengan jelas sebelum memulakan solat. Niat ini adalah pernyataan tulus untuk melaksanakan solat sunat tasbih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Solat ini dilakukan dalam empat rakaat, dan satu salam diberikan sekiranya solat dilaksanakan pada waktu siang. Cara pelaksanaannya boleh dilakukan secara individu atau berjemaah.

Dalam setiap rakaat Solat Sunat Tasbih, terdapat urutan bacaan tasbih yang harus diikuti. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah dalam rakaat pertama, seseorang perlu mengucapkan tasbih "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" sebanyak 15 kali sebelum melakukan ruku'. Kemudian, setelah ruku', tasbih dibaca 10 kali, begitu juga setelah sujud dan dalam duduk antara dua sujud. Seluruhnya, 75 kali tasbih dibaca dalam setiap rakaat.

·         Rakaat pertama Solat Sunat Tasbih dimulakan dengan membaca Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan Surah Al-Kafirun atau surah lain yang dipilih. Setelah tasbih 15 kali, seseorang akan duduk istirahah sebelum bangun untuk rakaat kedua, dengan membaca tasbih 10 kali.

·         Rakaat kedua melibatkan bacaan Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas atau surah lain. Kemudian, tasbih 15 kali diucapkan, diikuti dengan duduk tasyhadu awal dan membaca tahiyyat, serta tasbih 10 kali.

·         Rakaat ketiga adalah lebih ringkas, hanya melibatkan bacaan Al-Fatihah dan tasbih 15 kali. Seseorang akan duduk istirahah sebelum bangun untuk rakaat keempat, dan membaca tasbih 10 kali.

·         Rakaat keempat kembali kepada bacaan Al-Fatihah dan tasbih 15 kali. Kemudian, seseorang akan duduk tasyhadu akhir dan membaca tahiyyat, serta tasbih 10 kali. Akhirnya, solat ini diakhiri dengan memberi salam.

 

E. Kaifiat Solat Sunat Tasbih dengan 2 Salam

Solat Sunat Tasbih dengan dua salam mempunyai kaifiat yang sedikit berbeza. Niat solat ini diucapkan sebelum memulakan solat dengan jelas, menyatakan tujuan untuk melaksanakan solat sunat tasbih dengan dua rakaat. Solat ini juga boleh dilakukan secara individu atau berjemaah.

Dalam setiap rakaat, urutan bacaan tasbih tetap sama seperti pada solat dengan satu salam. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama, tasbih "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" diucapkan sebanyak 15 kali. Setelah ruku', tasbih dibaca 10 kali, dan begitu juga setelah sujud dan dalam duduk antara dua sujud. Jumlah tasbih yang dibaca adalah 75 kali dalam setiap rakaat.

·         Rakaat pertama dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah, diikuti dengan Surah Al-Kafirun atau surah lain. Kemudian, tasbih 15 kali diucapkan, dan setelah itu, seseorang akan duduk istirahah sebelum bangun untuk rakaat kedua, dengan membaca tasbih 10 kali.

·         Rakaat kedua melibatkan bacaan Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas atau surah lain. Kemudian, tasbih 15 kali diucapkan, diikuti dengan duduk tasyhadu awal dan membaca tahiyyat, serta tasbih 10 kali. Akhirnya, solat ini diakhiri dengan memberi salam.

 

Penutup

Solat Sunat Tasbih adalah satu bentuk ibadah sunat yang mempunyai nilai keagamaan yang tinggi dalam Islam. Dengan mengamalkannya secara istiqamah, umat Islam dapat memperoleh keampunan dari Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Hikmah yang terkandung dalam solat ini juga mengajarkan kebijaksanaan dan ketenangan jiwa. Semoga dengan memahami dan melaksanakan Solat Sunat Tasbih, umat Islam dapat mencapai kedekatan dengan Allah SWT dan mendapatkan keberkatan dalam kehidupan mereka.

close