Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iddah (Maksud, Hukum, Larangan, Tempo Iddah)

Maksud Iddah | Hukum Iddah | Larangan Semasa Iddah | Tempo Iddah | Bercerai Hidup | Bercerai Mati | 

Iddah

Dalam hukum Islam, Iddah merupakan satu aspek yang penting bagi wanita yang mengalami perubahan status perkahwinan. Iddah adalah tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Dalam tulisan ini, kita akan mengkaji dengan lebih mendalam tentang Maksud Iddah, Hukum Iddah, Larangan Semasa Iddah, dan Tempo Iddah dalam konteks masyarakat Malaysia.

 

A. Maksud Iddah

Iddah merujuk kepada tempoh masa yang diwajibkan bagi seorang wanita untuk menanti selepas berlakunya pembubaran perkahwinan atau kematian suaminya. Ia adalah satu periode yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan status mereka.

 

B. Hukum Iddah

Menurut hukum Islam, Iddah adalah wajib dan mempunyai kepentingan yang besar dalam menjaga kehormatan dan keadilan terhadap wanita yang mengalaminya. Hukum ini menggariskan perlunya mematuhi Iddah bagi memastikan proses perubahan status berlaku dengan adil dan saksama.

 

C. Larangan Semasa Iddah

1.      Menerima pinang lelaki lain secara pinang atau qias: Wanita yang berada dalam tempoh Iddah tidak dibenarkan menerima pinangan dari lelaki lain dengan cara pinang atau qias. Ini adalah untuk memastikan tiada kebingungan dalam status pernikahan.

2.      Keluar daripada rumah yang disediakan suami kecuali untuk keperluan yang dibenarkan syara': Selama tempoh Iddah, wanita tidak dibenarkan meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya kecuali untuk urusan yang dibenarkan oleh syariah seperti keperluan perubatan atau agama.

3.      Berhias diri kecuali wanita yang dalam 'iddah raj'ie: Wanita dalam tempoh Iddah tidak disarankan untuk berhias diri kecuali jika mereka berada dalam situasi Iddah raj'ie (Iddah yang boleh diulangi jika perubahan status perkahwinan dibatalkan).

 

D. Tempo Iddah

Tempoh Iddah berbeza bergantung kepada keadaan wanita:

1. Situasi Bercerai Hidup:

   - Belum putus haid: 3 kali suci.

2. Situasi Bercerai Mati:

   - Telah putus haid: 3 bulan hijrah.

   - Belum pernah disetubuhi: Tiada Iddah.

   - Sedang Hamil: Sehingga melahirkan anak.

 

Penutup

Dalam kesimpulannya, Iddah adalah satu institusi yang penting dalam hukum Islam, memastikan bahawa perubahan status perkahwinan berlaku dengan adil dan saksama. Wanita yang mengalami pembubaran perkahwinan atau kehilangan suami perlu memahami Maksud Iddah, Hukum Iddah, Larangan Semasa Iddah, dan Tempo Iddah untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama dan keadilan terhadap diri mereka sendiri.

close