Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Solat Sunat Istikharah (Maksud, Hukum, Dalil Naqli, Cara Solat, Hikmah dan Doa)

Maksud Solat Sunat Istikharah | Hukum Solat Sunat Istikharah | Dalil Naqli Solat Sunat Istikharah | Cara Solat Solat Sunat Istikharah | Hikmah Solat Sunat Istikharah | Doa Solat Sunat Istikharah |

Solat Sunat Istikharah

Solat Sunat Istikharah adalah ibadah yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan seorang Muslim Malaysia. Ia bukan sekadar satu ritual, tetapi juga satu permohonan kepada Allah SWT untuk memberi petunjuk dalam membuat keputusan penting. Dalam tulisan ini, kita akan meneroka Solat Sunat Istikharah dari pelbagai sudut, termasuk maksud, hukum, dalil naqli, cara solat, hikmah, dan doa yang berkaitan.

A. Maksud dan Hukum Solat Sunat Istikharah

Maksud Solat Sunat Istikharah:

Solat Sunat Istikharah adalah ibadah yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Ia merupakan langkah penting dalam mencari keberkatan dalam membuat keputusan hidup.

Hukum Solat Sunat Istikharah:

Dalam agama Islam, Solat Sunat Istikharah adalah sunat, yang bermaksud ia adalah amalan yang sangat dianjurkan tetapi bukan wajib. Oleh itu, ia memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih sama ada ingin melaksanakannya atau tidak, terutama ketika berhadapan dengan keputusan penting dalam kehidupan.

 

B. Dalil Naqli Solat Sunat Istikharah

Rasulullah SAW telah memberikan panduan tentang pelaksanaan Solat Sunat Istikharah. Dalil naqli ini menjadi asas kepada amalan ini dalam Islam. Jabir Bin Abdullah Al-Ansari RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara maka dirikanlah solat sunat dua rakaat selain daripada yang difardhukan." (Riwayah Muslim)

 

C. Cara Solat Sunat Istikharah

1. Niat Solat Sunat Istikharah:

Sebelum memulakan solat, hendaklah melakukan niat dengan lafaz:

"أُصَلِّي سُنَّةَ الإِ سْتِخا رَةِ ركعَتين اللهِ تعلى."

Maksud dari niat ini adalah untuk melaksanakan Solat Sunat Istikharah dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat ini adalah langkah penting dalam memastikan solat yang dilakukan adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dalam membuat keputusan.

2. Bilangan Rakaat:

Solat Sunat Istikharah terdiri daripada 2 rakaat. Ini bermakna bahawa setelah melakukan niat, individu akan menjalankan solat dengan melakukan dua siklus rakaat.

3. Cara Pelaksanaan Solat Sunat Istikharah:

Solat Sunat Istikharah adalah satu amalan peribadi dan dilakukan secara bersendirian. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat:

Rakaat Pertama:

·         Mulakan dengan membaca Surah Al-Fatihah, ayat pertama dari Kitab Suci Al-Quran, sebagai rukun utama dalam solat.

·         Selepas itu, bacalah Surah Al-Kafirun atau Surah lain dari Al-Quran. Pemilihan surah adalah fleksibel, namun disarankan untuk memilih surah yang mudah diingati dan membawa makna yang sesuai dengan situasi.

·         Penuhi semua rukun-rukun solat seperti rukuk dan sujud dengan khusyuk dan penuh khushu (tumpuan dan kesedaran terhadap Allah).

Sehingga pada akhir rakaat pertama, individu akan berdiri semula untuk menyambung rakaat kedua.

Rakaat Kedua:

·         Bacalah Surah Al-Fatihah sekali lagi sebagai rukun utama.

·         Seterusnya, bacalah Surah Al-Ikhlas atau Surah lain dari Al-Quran yang dipilih.

·         Seperti pada rakaat pertama, pastikan semua rukun-rukun solat dilaksanakan dengan sempurna.

Setelah menamatkan rakaat kedua, akhiri solat dengan memberi salam seperti dalam solat biasa.

Selepas Solat:

Setelah menunaikan solat, adalah disarankan untuk membaca doa yang sesuai dengan situasi atau perkara yang memerlukan petunjuk. Doa ini adalah satu permohonan kepada Allah SWT untuk memberi keputusan yang terbaik.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas dan khusyuk dalam Solat Sunat Istikharah, individu akan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon petunjuk-Nya dalam membuat keputusan yang penting dalam kehidupan.

 

D. Hikmah Menunaikan Solat Sunat Istikharah

1.      Meningkatkan Keimanan: Solat Sunat Istikharah adalah suatu amalan yang mampu memperkuatkan keimanan seseorang kepada Allah. Ia mengajarkan bahawa setiap keputusan besar dalam kehidupan haruslah bergantung kepada petunjuk-Nya. Dengan merasakan kehadiran-Nya dalam setiap langkah, keimanan seseorang akan semakin kuat dan teguh.

2.      Mendidik Umat Islam: Amalan Solat Sunat Istikharah adalah satu pengajaran penting kepada umat Islam. Ia memperingatkan bahawa dalam membuat keputusan, walaupun yang kecil sekalipun, adalah penting untuk sentiasa memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah. Ini mengingatkan kita tentang ketergantungan mutlak kita kepada-Nya dalam setiap aspek kehidupan.

3.      Menjauhkan Diri dari Perbuatan Syirik: Solat Sunat Istikharah membimbing umat Islam untuk menjauhi amalan syirik, iaitu meminta bantuan atau petunjuk dari selain Allah. Mengarahkan pandangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada-Nya, kita mengakui bahawa hanya Allah yang mempunyai kuasa mutlak untuk memberikan petunjuk dan keputusan terbaik. Dengan demikian, kita tidak mencampuradukkan kepercayaan kepada Allah dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti meminta nasihat daripada bomoh atau medium.

Melalui Solat Sunat Istikharah, umat Islam diberi kesempatan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Allah, memperkukuhkan keimanan, dan memastikan setiap langkah yang diambil adalah dalam jalan yang diredhai oleh-Nya. Ini adalah satu-satunya jalan yang benar untuk mencapai ketentraman dan keberkatan dalam membuat keputusan kehidupan.

 

E. Doa Istikharah

Rasulullah SAW mengajar Jabir Bin Abdullah dengan doa berikut:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadaMu dengan ilmuMu, dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanMu, dan aku memohon diberikan daripada kurniaanMu yang Agung, sesungguhnya Engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini (.....) baik untukku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku, berkatilah aku dengannya. Dan jika Engkau mengetahui perkara ini (......) tidak baik untukku, maka jauhkannya daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya, tetapkanlah kebaikan kepadaku dimana-mana sahaja kebaikan ini berada dan redhakanlah aku dengannya."

 

Penutup

Solat Sunat Istikharah adalah satu amalan berharga dalam Islam yang membimbing individu dalam membuat keputusan besar dalam kehidupan. Dengan memahami maksud, hukum, dalil naqli, cara solat, hikmah, dan doa yang berkaitan, kita dapat mempraktikkan amalan ini dengan penuh keyakinan, menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Semoga kita semua mendapat petunjuk-Nya dalam setiap langkah kehidupan yang diambil.

 

close