Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jenis Pembubaran Perkahwinan

Jenis Pembubaran Perkahwinan | Talak | Fasakh | Khulu' | Li'an | Islam Malaysia |

Jenis Pembubaran Perkahwinan

Pembubaran perkahwinan adalah suatu proses yang melibatkan hentikan sahnya ikatan suami isteri. Dalam undang-undang keluarga Islam, terdapat beberapa jenis pembubaran yang boleh berlaku. Setiap jenis mempunyai kaedah dan hukumnya tersendiri. Di antara jenis-jenis pembubaran ini termasuklah Talak, Fasakh, Khulu', dan Li'an.

 

A. Talak

Talak merujuk kepada pembubaran perkahwinan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan lafaz yang jelas atau qias. Ia merupakan proses yang diiktiraf dalam undang-undang Islam dan mempunyai hukum yang harus.

Contoh Lafaz Talak:

1.      Lafaz Jelas: "Aku ceraikan engkau."

2.      Lafaz Qias: "Aku lepaskan engkau mulai hari ini."

Jenis-jenis Talak:

1.      Talak Raj'ie: Jenis talak yang boleh dirujuk semula dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar baharu.

2.      Talak Bain: Jenis talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar baharu.

 

B. Fasakh

Fasakh ialah cara pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim atas sebab-sebab tertentu. Dalam hukum Islam, adalah wajib bagi isteri untuk memohon fasakh.

Contoh Sebab Fasakh:

Contohnya, apabila suami sering melakukan kekerasan fizikal terhadap isteri sehingga menyebabkan kecederaan.

 

C. Khulu' (Tebus Talak)

Khulu', juga dikenali sebagai Tebus Talak, adalah jenis pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Proses ini adalah wajib dan melibatkan pemulangan mahar kepada suami.

Contoh:

Mahkamah akan meluluskan permohonan khulu' atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami.

 

D. Li'an

Li'an merupakan lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada empat orang saksi atau menafikan nasab. Ini adalah satu kewajiban untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf.

Cara Suami Melaksanakan Li'an:

- Suami hendaklah melafazkan di hadapan hakim dengan mengucapkan lafaz yang telah ditetapkan.

Cara Isteri Melakukan Li'an:

- Isteri pula akan melafazkan sumpahnya di hadapan hakim dengan kata-kata yang telah ditentukan.

Kesan Li'an:

- Suami dan isteri tidak dibenarkan untuk berkahwin semula.

- Anak tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah atau mewarisi pusaka daripada ayahnya.

 

Penutup

Setiap jenis pembubaran perkahwinan mempunyai kaedah dan hukum tersendiri dalam undang-undang Islam. Keputusan untuk menggunakan mana-mana jenis pembubaran mestilah berlandaskan kepada hujah yang kuat dan berdasarkan nasihat yang bijak. Adalah penting untuk memahami implikasi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan setiap jenis pembubaran sebelum membuat keputusan akhir.

close