Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasihat Nasihat Imam Syafie

Nasihat Nasihat Imam Syafie

Kata Nasihat Imam Syafie | Nasihat Imam Syafie Tentang Teguran | Nasihat Imam Syafie Tentang Ilmu | Nasihat Imam Syafie Tentang Sahabat | Islam Malaysia |

Nasihat Nasihat Imam Syafie

Nasihat Imam Syafie berkenaan teguran, ilmu, dan sahabat menjadi cahaya pencerahan dalam kehidupan kita. Dalam pandangan beliau, kata-kata perlu diselami sebelum diucapkan, ilmu harus dicari sepanjang hayat, dan sahabat harus dipilih dengan bijak untuk menjaga keutuhan dan keberkatan hubungan. Nasihat ini terus memancarkan kearifan dalam memandu kita menuju kehidupan yang lebih baik.

Nasihat Imam Syafie Tentang Teguran

Dalam pandangan Imam Syafie, seseorang perlu mengukur fikiran sebelum mengungkapkannya.

 

إذا أراد أحدكم التكلم فعليه أن يفكر جيداً قبل أن ينطق. إذا تبينت المصلحة، فليبدأ في التحدث، وإذا كان هناك شك، فليمتنع عن الكلام حتى تظهر اليقين.

Maksudnya, "Apabila anda ingin bercakap, anda perlu menilai kata-kata anda dahulu. Jika terdapat manfaat, maka bercakaplah. Tetapi jika ragu, maka tahanlah kata-kata anda sehingga anda betul-betul yakin bahawa ia akan membawa manfaat," (Rujuk kepada Syekh M. Nawawi Banten dalam Syarah Qamiut Thughyan, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun], halaman 11).

Menurut pandangan Imam Syafie, seseorang haruslah mengukur dengan bijak pemikiran sebelum menyuarakan kata-kata. Beliau berpendapat bahawa apabila seseorang ingin berbicara, adalah wajib baginya untuk merenungkan dengan mendalam sebelumnya. Jika terdapat manfaat yang jelas dan nyata dalam mengeluarkan kata-kata tersebut, maka adalah lebih baik untuk meneruskannya. Namun, jika terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai kata-kata yang akan diucapkan, maka disyorkan untuk menahan diri dari berbicara sehingga keyakinan yang kukuh datang.

Pendekatan ini menekankan kebijaksanaan dan pertimbangan yang cermat sebelum mengungkapkan pendapat atau pandangan. Hal ini berfungsi untuk menghindari kekeliruan, meminimalkan kemungkinan menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak bermanfaat, serta memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan dapat membawa manfaat dan tidak meragukan. Prinsip ini dapat membantu dalam menjaga kualitas komunikasi dan menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat perkataan yang tidak dipertimbangkan dengan matang.

Nasihat Imam Syafie Tentang Ilmu

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيْمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ

"Siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah empat kali (sebagai shalat jenazah) atas kematiannya."

وقال ما تقرب إلى الله تعالى بشئ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم

 

"Tiada ibadah yang lebih utama selepas solat fardhu selain daripada mencari ilmu."

Dalam nasihatnya, Imam Syafie telah menyatakan, "Barangsiapa yang tidak belajar di masa muda, hendaklah dia melakukan empat kali takbir (seperti sembahyang jenazah) atas kematiannya." Ungkapan ini menyoroti kepentingan pendidikan dan pembelajaran sejak usia muda dalam Islam. Imam Syafie menggunakan perbandingan yang kuat dengan mengaitkan ketidakmampuan untuk belajar dengan penghormatan terakhir yang diberikan kepada seseorang, iaitu sembahyang jenazah. Bagi Imam Syafie, kegagalan untuk berusaha mencari ilmu dianggap sebagai hal yang serius, sehingga orang yang gagal berbuat demikian diibaratkan sebagai seseorang yang "bertakbir" (mengumumkan kebesaran Allah) empat kali dalam sembahyang jenazahnya. Oleh itu, nasihat ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai satu tanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Imam Syafie juga menyatakan, "Tiada ibadah yang lebih utama selepas solat fardhu melainkan mencari ilmu." Pernyataan ini menggariskan kedudukan yang tinggi bagi usaha mencari ilmu dalam Islam. Ia ditekankan sebagai satu bentuk ibadah yang amat mulia dan dianggap setara atau bahkan lebih utama daripada solat fardhu, yang merupakan kewajiban asas dalam agama. Imam Syafie menegaskan bahawa usaha untuk memperoleh pengetahuan adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang harus diberi keutamaan yang besar. Menurut pandangannya, mencari ilmu memberikan manfaat tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada komuniti secara keseluruhan.

Nasihat Imam Syafie Tentang Sahabat

·         Pilihlah sahabat yang tetap bersamamu di dalam kesedihan, bukan di dalam kesenangan, kerana hidup sentiasa berputar antara kedua-duanya.

·         Jika engkau tidak mampu mencari sahabat yang bertaqwa, lebih baik engkau hidup dalam kesendirian daripada bergaul dengan individu jahat.

·         Jangan berteman dengan pengkhianat, kerana ia akan menyingkap cinta setelah dicintai. Ia akan menafikan hubungan yang telah terjalin dan akan membongkar rahsia-rasiahmu.

·         Jika engkau mencari kemuliaan, carilah sahabat dari kalangan yang takut akan Allah.

Imam Syafie memberikan nasihat yang berharga mengenai pemilihan sahabat dalam kehidupan. Beliau menekankan pentingnya memilih sahabat yang akan tetap berada di sisimu bukan hanya ketika situasi senang, tetapi juga di tengah-tengah kesedihan. Hal ini disebabkan oleh sifat berubahnya kehidupan yang selalu bergerak di antara kedua-dua keadaan ini.

Apabila mencari sahabat, Imam Syafie mengingatkan kita untuk mengutamakan kualitas ketakwaan. Jika sukar menemui individu yang memiliki ketakwaan yang tinggi, lebih baik menjalani kehidupan dalam kesepian daripada bergaul dengan individu yang berkelakuan jahat. Beliau menegaskan agar kita menghindari bergaul dengan orang yang tidak dapat dipercayai, karena sikap pengkhianatan mereka dapat menghancurkan hubungan baik yang telah dibina. Mereka akan mengkhianati kepercayaan setelah mendapatnya, dan rahsia-rahsia yang terjaga akan terbongkar.

Imam Syafie juga memberikan arahan tentang mencari kemuliaan dalam memilih sahabat. Ia menyarankan agar kita mencari sahabat dari kalangan yang memiliki ketakutan dan kesedaran terhadap Allah. Dengan berkawan dengan individu yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan, kita dapat berusaha bersama-sama untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan dalam kehidupan kita.

Nasihat Imam Syafie ini menggariskan pentingnya pemilihan sahabat yang tepat dalam membentuk dan membina kehidupan yang baik dari segi rohani dan sosial. Memilih sahabat yang benar-benar mendukung kita dalam segala situasi, memiliki moralitas yang baik, dan berpegang pada nilai-nilai agama akan membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.

close