Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Aliran yang Bertentangan Dengannya Tentang Beberapa Isu

Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Aliran yang Bertentangan Dengannya Tentang Beberapa Isu


ISLAMMALAYSIA.COM -
Dalam panorama kepercayaan Islam, terdapat perspektif yang berbeza antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan beberapa aliran yang bertentangan dengannya. Perbezaan pandangan ini dapat mencakup pelbagai aspek kehidupan, termasuk kepercayaan terhadap Al-Quran, pandangan tentang Allah SWT, hukuman bagi pelaku dosa besar, konsep Qada' dan Qadar, serta kedudukan iman dalam kehidupan seseorang. Dalam artikel ini, kita akan meneliti perbezaan pendapat antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan aliran yang berselisih dengan mereka dalam beberapa isu yang relevan.

A. Al-Quran sebagai Makhluk atau Kalamullah:


Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini bahawa Al-Quran adalah Kalamullah yang bersifat qadim (sedia ada). Namun, aliran Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis (baru). Perbezaan ini mempengaruhi pandangan mereka tentang sifat dan kedudukan Al-Quran dalam agama Islam.

B. Pandangan tentang Melihat Allah SWT:


Ahli Sunnah Wal Jamaah percaya bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah SWT di akhirat kelak. Namun, Mu'tazilah mengatakan mustahil bagi makhluk melihat Allah kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Perbezaan ini mencerminkan perbezaan dalam pemahaman tentang sifat-sifat Allah dan hubungan antara Dia dengan makhluk-Nya.

C. Hukuman bagi Pelaku Dosa Besar:


Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pelaku dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin, bukan kafir, dan akan dihukum dengan sifat fasik jika tidak bertaubat. Namun, aliran Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Sementara itu, Mu'tazilah berpendapat bahawa pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir dan mereka kekal dalam neraka. Perbezaan ini menimbulkan persoalan tentang sifat keadilan dan rahmat Allah dalam memberikan hukuman kepada hamba-Nya.

D. Konsep Qada' dan Qadar:


Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang dari Allah, dan manusia dianugerahkan akal untuk berfikir dan berusaha memilih antara baik dan buruk. Namun, Mu'tazilah berpendapat bahawa setiap perkara baik dan buruk datang dari manusia semata-mata. Perbezaan ini mencerminkan pandangan berbeza tentang kuasa dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur nasib manusia.

E. Kedudukan Iman:


Ahli Sunnah Wal Jamaah mempercayai bahawa iman dapat bertambah dan berkurang bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Namun, aliran Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa iman tidak dapat bertambah dan berkurang. Iman hanya ada ketika melakukan kebaikan dan hilang ketika melakukan kemungkaran. Perbezaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat dan dinamika iman dalam kehidupan seseorang.

Penutup:

Dalam meneliti perbezaan pandangan antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan aliran-aliran yang bertentangan dengannya, adalah penting untuk memahami akar sejarah, teologi, dan implikasi praktikal dari perbezaan tersebut. Meskipun perbezaan pendapat ini dapat mencipta kontroversi, ia juga memperkaya pemahaman umat Islam tentang ajaran dan nilai-nilai agama mereka. Oleh itu, walaupun berbeza dalam pandangan, adalah penting bagi umat Islam untuk memelihara rasa saling hormat dan toleransi antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan beragama.

close