Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas (Surah Al Baqarah: 188)

Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas (Surah Al Baqarah: 188)

Jawapan:
•    Umat Islam mestilah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam
•    Menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya tidak menzalimi diri dan masyarakat
•    Mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu

close