Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terangkan dua kesan perbuatan rasuah:

Terangkan dua kesan perbuatan rasuah:

Jawapan:
•    Allah dan Rasul-Nya melaknat pemberi dan penerima rasuah
•    Menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa
•    Melumpuhkan ekonomi negara akibat dari kos yang meningkat
•    Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri

close