Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nyatakan dua larangan Allah yang terdapat dalam ayat tersebut (Surah Al Baqarah: 188):

Nyatakan dua larangan Allah yang terdapat dalam ayat tersebut (Surah Al Baqarah: 188):
Jawapan:
•    Rasuah
•    Riba
•    Judi
•    Mencuri
•    Merompak
•    Menipu
•    Salah Guna Kuasa

close