Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hikmah Bersifat Qana'ah

Hikmah Bersifat Qana'ah : Hikmah bersifat qana'ah merangkumi banyak aspek kehidupan yang memberikan impak positif kepada individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Qana'ah, atau kepuasan dengan apa yang dimiliki, merupakan prinsip utama yang diajar dalam Islam. Dalam konteks Malaysia, nilai-nilai ini memberikan landasan yang kukuh untuk membina masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu. Dengan merenungkan hikmah bersifat qana'ah, kita dapat memahami bagaimana prinsip ini dapat membentuk kehidupan secara menyeluruh.

A. Kehidupan Menjadi Tenteram

Hikmah pertama dalam bersifat qana'ah adalah kehidupan yang menjadi tenteram. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai konsep ini, "Orang yang dengki adalah orang yang paling banyak berduka, sementara orang yang bersifat qana'ah adalah orang yang paling tenang dalam kehidupan." Dalam konteks Malaysia, ketenangan ini berkait rapat dengan budaya muhibah dan toleransi dalam masyarakat. Dengan bersifat qana'ah, individu cenderung untuk tidak terjebak dalam persaingan yang tidak sihat, menciptakan suasana aman dan harmoni.

B. Kemuliaan Diri Terpelihara

Hikmah kedua berkait dengan pemeliharaan kemuliaan diri. Islam menekankan pentingnya solat malam sebagai bentuk penghormatan diri. "Kehormatan seseorang mukmin adalah pada solat malam, dan kemuliaannya adalah pada ketidakbergantungannya kepada manusia." Di Malaysia, di mana kepelbagaian budaya dan agama dihormati, prinsip ini membawa makna yang mendalam. Individu yang bersifat qana'ah cenderung untuk menjaga martabat diri tanpa perlu menggantungkan harapan pada pujian atau pengiktirafan manusia.

C. Memupuk Sifat Sabar dan Syukur

Hikmah ketiga membincangkan pengembangan sifat sabar dan syukur melalui bersifat qana'ah. Pesanan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah RA mengajarkan, "Jadilah orang yang wara', jadilah sebaik-baik ahli ibadah, jadilah orang qana'ah, engkau akan menjadi seorang yang paling bersyukur." Dalam konteks Malaysia, di mana masyarakatnya terdiri dari pelbagai etnik dan kepercayaan, keberagaman ini dapat dilihat sebagai anugerah. Bersifat qana'ah memupuk sifat wara' dan kecenderungan untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan.

D. Kasih Sayang Sesama Anggota Masyarakat Menjadi Erat

Hikmah terakhir membicarakan keeratan kasih sayang sesama anggota masyarakat yang diperoleh melalui bersifat qana'ah. Orang yang bersifat qana'ah memiliki rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Sebagaimana disabdakan dalam hadis, "Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri." Di Malaysia, nilai-nilai kesederhanaan dan kecenderungan untuk membantu sesama menjadi teras budaya yang dihargai. Melalui bersifat qana'ah, masyarakat dapat membina hubungan yang lebih erat dan saling menyayangi.

Penutup

Dalam menyimpulkan, hikmah bersifat qana'ah membawa impak yang positif kepada individu dan masyarakat. Di Malaysia, nilai-nilai ini menjadi pendorong untuk membentuk masyarakat yang damai, hormat-menghormati, dan penuh kasih sayang. Dengan merenungkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadikan bersifat qana'ah sebagai landasan untuk mencapai keharmonian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

close