Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maksud Qana'ah dan Dalil Naqli Berkenaan Sifat Qana'ah

Maksud Qana'ah dan Dalil Naqli Berkenaan Sifat Qana'ah: Qana'ah, yang dalam bahasa Malaysia bermaksud "redha" atau "berasa cukup", merujuk kepada satu sifat yang melibatkan kepuasan dan kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sifat ini melibatkan penerimaan dan kesyukuran terhadap rezeki yang mencukupi tanpa mengharapkan lebih dari apa yang telah diberikan. 

Dalam Islam, Qana'ah dipandang sebagai satu sifat yang mulia dan memberikan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalil Naqli atau dalil dari sumber-sumber Islam juga menggariskan keutamaan dan keberkatan yang terkandung dalam sifat Qana'ah. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai maksud Qana'ah dan dalil Naqli yang berkaitan.

A. Maksud Qana'ah

Qana'ah adalah istilah yang bermakna "berasa cukup" dan "redha dengan nikmat kurniaan Allah SWT." Ia melibatkan penerimaan dan kepuasan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah tanpa keinginan untuk lebih. Sifat ini melibatkan hati yang sentiasa bersyukur dan tidak terlalu tamak dengan dunia materialistik. Berdasarkan definisi ini, Qana'ah bukan sekadar kekurangan harta benda, tetapi satu sikap hati yang menghargai nikmat Allah dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

B. Dalil Naqli Berkenaan Sifat Qana'ah

1. Hadis dari Abdullah bin 'Amru RA
Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang menyatakan kejayaan seseorang yang memeluk Islam dan diberikan rezeki yang mencukupi, serta Allah SWT menjadikan orang itu redha dengan nikmat-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menyatakan:

 "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ الله تَعَالَى بِمَا آتَاه"

2. Hadis dari Abu Hurairah RA
Hadis ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam kebanyakannya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa yang sentiasa merasa cukup. Hadis ini menyebutkan:

"لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ"

C. Kelebihan Sifat Qana'ah

Sifat Qana'ah bukan hanya dilihat sebagai satu tindakan bersyukur, tetapi juga membawa pelbagai kelebihan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan ini termasuk kedamaian jiwa, ketenangan hati, dan kesyukuran yang membentuk aspek-aspek positif dalam hubungan sosial dan kehidupan spiritual.

D. Penutup

Dengan memahami maksud Qana'ah dan merenungi dalil Naqli yang berkaitan, umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia dihimbau untuk mengamalkan sifat ini dalam kehidupan seharian. Qana'ah membawa kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada harta benda dunia. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang redha dan bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan.

close