Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sifat Riak (Maksud, Contoh, Dalil, Cara dan Hikmah Meninggalkannya)

Maksud Sifat Riak | Contoh Sifat Riak | Dalil Sifat Riak | Cara Meninggalkan Sifat Riak | Hikmah Meninggalkan Sifat Riak | 

Sifat Riak

Dalam perjalanan ke arah keberkatan dan kedekatan dengan Allah SWT, manusia dianugerahkan pelbagai sifat dan potensi untuk membentuk diri mereka. Namun, di antara sifat yang perlu dijauhi dengan tegas adalah sifat riak. Sifat ini tidak lain hanyalah dorongan untuk menarik perhatian dan pujian dari orang lain, tanpa mengendahkan keikhlasan dalam amalannya.

A. Maksud Sifat Riak

Sifat riak adalah amalan yang dilakukan dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ia merupakan suatu sikap yang menghakis keikhlasan dalam setiap tindakan, menggantikannya dengan keinginan untuk mendapat perhatian dan pujian dari manusia.

B. Contoh Sifat Riak

Contoh paling ketara dari sifat riak adalah apabila seseorang melaksanakan amal ibadah atau perbuatan baik semata-mata untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari masyarakat sekitarnya. Contohnya termasuklah memperlihatkan amal kebajikan secara terang-terangan tanpa mempedulikan niat sebenar di hati.

C. Dalil Larangan Sifat Riak

Allah SWT dengan tegas mengingatkan umatNya tentang bahaya sifat riak dalam firman-Nya. Surah Al-Ma'un dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Mahmud bin Labid menjadi petunjuk yang jelas akan larangan ini.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'un menyatakan kecelakaan bagi mereka yang solat dengan lalai dan berkeadaan riak dalam ibadah dan bawaannya. Firman-Nya menyampaikan betapa pentingnya menjauhi sifat riak, kerana ia mengakibatkan kehilangan keikhlasan dalam ibadah dan mengaburkan tulus ikhlas kepada Allah SWT. Dengan demikian, Allah dengan jelas mengingatkan bahawa amalan yang disertai dengan riak tidak akan mendatangkan keberkatan, malah membawa kepada kecelakaan dan kehilangan yang besar di sisiNya.

Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Mahmud bin Labid juga memperingatkan tentang bahaya sifat riak. Baginda menjelaskan bahawa kebimbangan terbesar baginda adalah terhadap syirik kecil, yang termasuk di dalamnya adalah sifat riak. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan terhadap sifat ini, bahkan hingga Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan kemunculannya di kalangan umat.

Dengan dalil ini, umat Islam diingatkan untuk menjaga diri dari sifat riak dan memperkuatkan keikhlasan dalam setiap amalan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

D. Cara Meninggalkan Sifat Riak

Untuk menghindari jatuh dalam perangkap sifat riak, langkah-langkah berikut adalah penting untuk diambil:

1.      Mengamalkan Sifat Mahmudah dan Menjauhi Sifat Mazmumah: Mengembangkan sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, ikhlas, dan sabar adalah kunci untuk melawan sifat riak. Sentiasa memastikan tindakan kita disertai dengan niat yang suci dan ikhlas kepada Allah SWT.

2.      Muhasabah Diri dan Menghindari Sifat Mazmumah: Merenungkan diri sendiri secara berterusan adalah langkah penting untuk memastikan kita tidak terperangkap dalam perilaku dan sikap yang mazmumah. Dengan mengenali dan mengawasi sifat-sifat negatif, kita dapat mencegah sifat riak daripada menguasai hati.

3.      Mengawal Nafsu Kemegahan Dunia: Dunia sering kali menawarkan godaan-godaan yang membesar-besarkan diri dan mempertontonkan kelebihan. Memiliki kendali diri untuk tidak tergoda dengan kekayaan, pangkat, atau kemuliaan dunia adalah satu langkah penting untuk menghindari sifat riak.

4.      Berzikir dan Beristighfar kepada Allah SWT: Berzikir dan beristighfar adalah cara untuk membersihkan jiwa dan menyucikan niat. Dengan mengingati Allah SWT secara berterusan, kita memperkuatkan ikatan spiritual denganNya dan menguatkan keteguhan dalam meninggalkan sifat riak.

5.      Mencontohi Akhlak Mulia Para Rasul dan Sahabat: Mengambil teladan dari kehidupan para rasul dan sahabat adalah sumber inspirasi untuk meningkatkan kualiti akhlak. Mereka adalah contoh terbaik dalam kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan.

6.      Bersahabat dengan Individu Berakhlak Mulia: Menyelami persekitaran yang positif dengan rakan-rakan yang memupuk akhlak mulia akan memastikan kita sentiasa terdorong untuk mempraktikkan sifat mahmudah. Bersama-sama, kita dapat saling mengingatkan dan membantu untuk memperteguh tekad dalam meninggalkan sifat riak.

Dengan mengamalkan langkah-langkah ini, kita dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT dan meniti jalan ke arah kesempurnaan spiritual dengan hati yang bersih dari sifat riak.

E. Hikmah Meninggalkan Sifat Riak

Meninggalkan sifat riak bukan sahaja membentuk akhlak yang mulia tetapi juga membawa hikmah-hikmah berikut:

1.      Membentuk Akhlak yang Mulia dengan Menghindari Larangan Allah SWT: Dengan meninggalkan sifat riak, kita melangkah ke arah membentuk akhlak yang terpuji. Ini kerana kita tidak terpedaya oleh nafsu untuk mencari pengakuan manusia, sebaliknya tindakan kita didasari oleh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah SWT.

2.      Mendidik Jiwa untuk Sentiasa Tunduk kepada Kekuasaan Allah SWT: Menghindari riak adalah langkah penting dalam mendidik jiwa untuk sentiasa tunduk kepada kekuasaan Ilahi. Kita memahami bahawa hanya Allah SWT yang berhak menerima pujian dan penghormatan sepenuhnya.

3.      Memperkukuhkan Jati Diri Muslim melalui Sifat Mahmudah: Dengan meninggalkan sifat riak, kita memperkuatkan jati diri sebagai seorang Muslim yang tunduk dan ikhlas dalam setiap amalannya. Ini membentuk insan yang mantap dan meyakini bahawa kebahagiaan sejati terletak dalam keredhaan Allah SWT.

4.      Mendapatkan Ketenangan Hidup melalui Hubungan yang Mulia: Hubungan antara manusia akan lebih ikhlas dan bermakna apabila dibina atas dasar ketulusan dan keikhlasan. Dengan meninggalkan riak, kita dapat memelihara hubungan yang lebih harmoni dan mengalami ketenangan dalam hidup.

5.      Memartabatkan Imej Islam sebagai Contoh Terbaik dalam Pemerkasaan Insan: Sebagai umat Islam yang meninggalkan sifat riak, kita menjadi contoh terbaik bagi masyarakat sekeliling. Tindakan-tindakan kita yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan pulangan dunia menunjukkan kekuatan spiritual dalam memartabatkan nilai-nilai Islam.

Dengan memahami hikmah-hikmah di sebalik meninggalkan sifat riak, kita bukan hanya membentuk diri kita sebagai individu yang lebih mulia, tetapi juga memperkukuhkan komuniti Muslim dan membawa kebaikan kepada dunia.

Penutup

Sifat riak adalah salah satu daripada sifat mazmumah yang meracuni hati. Untuk mencapai keikhlasan dalam amal ibadah dan perbuatan baik, adalah penting untuk menjauhi sifat ini. Dengan melaksanakan langkah-langkah meninggalkan sifat riak, manusia dapat memperkukuhkan hubungannya dengan Allah SWT dan memartabatkan imej Islam sebagai rahmatan lil-alamin.


close