Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sifat Mazmumah (Maksud, Contoh, Dalil, Cara dan Hikmah Meninggalkannya)


Maksud Sifat Mazmumah | Sifat Mazmumah Meracuni Hati | Contoh Sifat Mazmumah | Dalil Sifat Mazmumah | Cara Meninggalkan Sifat Mazmumah | Hikmah Meninggalkan Sifat Mazmumah |

Sifat Mazmumah Meracuni Hati

Sifat Mazmumah, atau yang juga dikenali sebagai sifat-sifat keji yang berlawanan dengan syarak, adalah sifat-sifat yang meracuni hati dan merosakkan hubungan dengan Allah SWT. Dalam tulisan ini, kita akan mengupas lebih lanjut tentang maksud sifat Mazmumah, memberikan contoh-contohnya, menyelidiki dalil-dalil yang melarangnya, menjelaskan cara untuk meninggalkan sifat-sifat ini, dan mengeksplorasi hikmah yang terkandung dalam meninggalkannya.

A. Maksud Sifat Mazmumah

Mazmumah merujuk kepada sifat dan tingkah laku keji yang bertentangan dengan ajaran syarak. Sifat-sifat ini, seperti riak, 'ujub, dan hasad, menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dan moral yang tinggi.

B. Contoh Sifat Mazmumah

Sifat Mazmumah adalah sifat-sifat keji yang meracuni hati dan jiwa seseorang. Di bawah ini, kita akan mengeksplorasi tiga contoh sifat Mazmumah yang perlu dihindari secara lebih terperinci:

1. Riak (Tanda Kepalsuan)

Riak adalah sifat yang merujuk kepada perilaku melakukan amalan dengan niatan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Ini adalah contoh jelas dari sifat Mazmumah yang perlu dihindari oleh umat Islam. Dalil melarang sifat riak dapat ditemui dalam Surah Al-Ma'un. Allah SWT menyebutkan:

"Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang yang berkeadaan riak (dalam ibadah dan bawaannya)."

Ayat ini mengingatkan kita akan bahaya riak dalam ibadah dan cara kita berperilaku sehari-hari. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan tentang kebahayaan riak dalam hadisnya.

2. 'Ujub (Perasaan Bangga)

Sifat 'ujub merujuk kepada perasaan bangga dan sombong dengan amalan dan kelebihan yang dimiliki. Contoh sifat ini tercantum dalam Surah At-Taubah. Allah SWT menyebutkan:

"...Iaitu ketika kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun..."

Ayat ini mengingatkan kita bahwa perasaan sombong terhadap jumlah atau kelebihan yang dimiliki adalah tanda 'ujub, yang harus dihindari.

Hadis yang menceritakan nasib seseorang yang berlagak sombong juga menunjukkan betapa pentingnya menghindari sifat 'ujub dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasad (Perasaan Dengki)

Sifat hasad adalah perasaan dengki dan iri hati terhadap kelebihan atau kebaikan orang lain, serta berharap agar kelebihan tersebut hilang daripada mereka. Dalil yang melarang sifat hasad dapat ditemukan dalam Surah Al-Falak. Allah SWT menyebutkan:

"Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya."

Ayat ini mengingatkan kita akan bahaya perasaan dengki dan bahwa sifat ini adalah salah satu sifat Mazmumah yang harus dihindari.

Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang keburukan hasad dalam hadisnya:

"Hendaklah kamu menjauhi sifat hasad (dengki), sesungguhnya hasad (dengki) itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api."

Dengan memahami sifat-sifat Mazmumah ini secara lebih mendalam, kita dapat lebih berhati-hati untuk menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT serta sesama manusia.

C. Dalil Sifat Mazmumah

Dalil-dalil yang melarang sifat-sifat Mazmumah adalah pemandu utama bagi umat Islam untuk menjauhi perilaku-perilaku yang meracuni hati dan jiwa. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sumber-sumber hukum yang memberikan petunjuk yang jelas mengenai larangan ini.

1. Riak (Surah Al-Ma'un)

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'un:

"Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang yang berkeadaan riak (dalam ibadah dan bawaannya)."

Ayat ini menegaskan bahaya riak dalam ibadah dan tingkah laku sehari-hari. Ia mengingatkan kita bahwa niat dalam beribadah harus murni semata-mata untuk memenuhi ketaatan kepada Allah SWT, dan bukan untuk mendapatkan pujian manusia.

2. 'Ujub (Surah At-Taubah)

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah:

"...Iaitu ketika kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun..."

Ayat ini menekankan bahwa jumlah atau kelebihan yang dimiliki bukanlah indikator utama keberkatan atau keuntungan. Rasa bangga terhadap hal ini adalah contoh yang perlu dihindari.

3. Hasad (Surah Al-Falak)

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Falak:

"Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya."

Ayat ini menegaskan bahaya hasad dan perasaan dengki terhadap kelebihan orang lain. Ia mengingatkan kita untuk bersikap adil dan tidak menginginkan keburukan terhadap sesama manusia.

Hadis Rasulullah SAW

Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan dan peringatan terhadap sifat-sifat Mazmumah ini melalui hadis-hadis beliau. Contohnya, dalam hadis beliau, beliau menyebutkan kebahayaan hasad dan bahayanya terhadap kebaikan seseorang.

Dengan memahami dan merujuk kepada dalil-dalil ini, umat Islam dapat memperoleh panduan yang jelas mengenai perilaku yang seharusnya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu dalam membangun karakter yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

D. Cara Meninggalkan Sifat Mazmumah

Ada beberapa cara untuk meninggalkan sifat Mazmumah:

1.      Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat Mazmumah.

2.      Sentiasa muhasabah diri untuk terhindar dari sifat Mazmumah.

3.      Mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia.

4.      Berzikir kepada Allah SWT untuk menyucikan jiwa.

5.      Mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat.

6.      Bersahabat dengan rakan yang berakhlak mulia.

 

E. Hikmah Meninggalkan Sifat Mazmumah

Meninggalkan sifat Mazmumah membawa berbagai hikmah yang penting dalam kehidupan seorang Muslim:

1.      Membentuk akhlak yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2.      Mendidik jiwa untuk tunduk kepada kekuasaan Allah SWT.

3.      Memperkukuh jati diri Muslim dengan amalan sifat mahmudah.

4.      Mendapatkan ketenangan hidup melalui hubungan harmoni dengan sesama manusia.

5.      Memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan.

Penutup

Sifat Mazmumah adalah ujian dalam kehidupan setiap Muslim. Dengan memahami maksudnya, menjauhkan diri dari contohnya, merujuk kepada dalil-dalil yang melarangnya, menerapkan cara-cara untuk meninggalkannya, dan merasakan hikmah-hikmah positif dalam proses ini, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT dan masyarakat sekitar, serta memperkukuhkan akhlak Islam dalam diri kita. Semoga tulisan ini memberikan pencerahan dan inspirasi dalam perjalanan kita untuk menjadi individu yang lebih baik dan lebih bermoral.

close