Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dakwah Nabi Muhammad SAW (Strategi Berdakwah, Kesan, Cabaran dan Ikhtibar Dakwah Rasullulah)

Strategi Nabi Muhammad Dalam Berdakwah | Kesan Daripada Dakwah Rasullulah | Carabaran Dakwah Rasullulah | Iktibar Dakwah Rasulullah Di Mekah | Pendidikan Islam Tahun 6 | IslamMalaysia.Com |

Dakwah Nabi Muhammad SAW

Pembukaan Kota Mekah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam. Selepas kemenangan gemilang ini, Nabi Muhammad S.A.W. memulakan misi dakwah yang membentuk landasan kejayaan agama ini. Dengan penuh hikmah, baginda menyusun strategi yang berkesan untuk memperjuangkan Islam. Dalam tulisan ini, kita akan menyelami strategi berdakwah beliau, kesan daripada dakwah tersebut, cabaran yang dihadapi, dan iktibar yang dapat diambil daripada perkembangan dakwah Islam.

A. Strategi Nabi Muhammad S.A.W. Berdakwah

1. Mengukuhkan Negara Islam

Nabi Muhammad S.A.W. memimpin dengan teladan, mengukuhkan negara Islam melalui langkah-langkah strategik:

-          Membantu masyarakat mempraktikkan Islam secara menyeluruh, meninggalkan amalan jahiliyah, dan memperkukuh persaudaraan Islam.

-          Memberikan ilmu agama kepada kaum muslimin untuk memantapkan iman dan keimanan.

-          Menekankan tawhid, ketaatan kepada Nabi, serta mencegah larangan Allah.

-          Memperkuat ekonomi umat Islam melalui pengumpulan zakat dan jizyah, yang disalurkan kepada wilayah-wilayah Islam.

2. Menekankan Tanggungjawab Berdakwah

Setiap muslim diberi tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran Islam, mempertahankan kesucian agama daripada ancaman musuh, dan berjuang untuk kemenangan agama.

3. Menjalankan Hubungan Luar

Baginda menghantar utusan dan gabenor untuk menyebarkan ajaran Islam:

-          Para utusan nabi diutus kepada kabilah-kabilah Arab untuk berdakwah dan mengajak mereka memeluk Islam.

-          Gabenor-gabenor diutus ke wilayah-wilayah Islam untuk mengajar dan menyebarkan ajaran Islam.

-          Menerima delegasi-delegasi kabilah Arab yang berminat memeluk Islam.

B. Kesan Daripada Dakwah Rasulullah S.A.W.

Dakwah Rasulullah S.A.W. membuahkan hasil yang amat memberangsangkan:

-          Terbentuklah masyarakat Islam yang kukuh akidahnya, hidup bersatu padu, aman, dan damai.

-          Negara Islam semakin stabil dan kuat dengan setiap muslim bersedia berkorban demi kesucian Islam dan negara.

-          Banyak individu memeluk Islam, meluaskan pengaruh Islam di Semenanjung Arab.

C. Cabaran Berdakwah

Dalam meniti jalan dakwah, Nabi S.A.W. menghadapi pelbagai cabaran yang mencabar:

1. Penentangan Bersenjata

-          Peperangan Hunain dan Tabuk merupakan contoh penentangan bersenjata akibat ketakutan terhadap pengaruh dan kejayaan Islam.

2. Golongan Munafik

-          Golongan munafik sentiasa mengancam kesucian Islam, berupaya melemahkan umat dengan tindakan licik dan penolakan terhadap kebenaran Islam.

D. Iktibar daripada Perkembangan Dakwah Islam

Dalam mengambil iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, kita seharusnya:

-          Melaksanakan tanggungjawab berdakwah dengan ilmu, perancangan, dan hikmah.

-          Memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia untuk kestabilan politik, sosial, dan ekonomi.

-          Meningkatkan ilmu untuk menangkis dakyah musuh Islam.

Penutup

Dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad S.A.W. serta para sahabat, Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Perjuangan dakwah beliau menjadi cahaya penerang bagi umat Islam, mengilhami generasi-generasi berikutnya untuk terus mempertahankan dan menyebarkan kebenaran agama ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada perjuangan ini dalam memperjuangkan Islam di zaman kita.

close