Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum Potong Kuku Sebelum Korban

ISLAMMALAYSIA.COM - Artikel ini mengandungi penjelasan terperinci mengenai hukum potong kuku sebelum melaksanakan ibadah korban menurut pandangan mazhab Syafi’i. Di dalamnya, akan dibincangkan dalil-dalil yang digunakan, pandangan ulama, serta hikmah di sebalik larangan ini. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai amalan yang dianjurkan dalam Islam, khususnya semasa bulan Zulhijah.

Selain itu, artikel ini juga akan menerangkan makna di sebalik larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang berniat untuk melakukan ibadah korban. Dengan memahami hikmah dan tujuan di sebalik larangan ini, diharapkan pembaca dapat mengamalkan ibadah korban dengan lebih sempurna dan penuh kesedaran.

A. Larangan Potong Kuku dan Rambut Menurut Mazhab Syafi’i

Menurut pandangan mazhab Syafi’i, larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban adalah makruh. Larangan ini bermula dari 1 Zulhijah sehingga selesai penyembelihan korban. Dalil utama yang digunakan adalah hadis daripada Ummu Salamah R.Anha yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ
(Maksudnya: Sesiapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijah, janganlah dia mengambil satu apa pun (memotong) daripada rambutnya, mahupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban) - Riwayat Muslim (1977).

B. Hikmah di Sebalik Larangan

Hikmah larangan ini, menurut ulama mazhab Syafi’i, adalah supaya anggota-anggota tubuh badan seseorang yang berkorban akan dibebaskan daripada api neraka. Pendapat lain menyatakan hikmahnya adalah untuk menyerupai orang yang sedang berihram, di mana mereka diharamkan untuk bergunting, mencukur, memotong kuku dan beberapa larangan lain. Ini menunjukkan kesamaan dalam keadaan tumpuan ibadah dan kesucian diri ketika melaksanakan amalan yang sangat mulia ini.

C. Pandangan Ulama dan Hadis Berkaitan

Imam al-Syawkani dalam kitabnya "Nail al-Awtar" menyatakan hadis tersebut adalah dalil yang kuat mengenai larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah korban. Namun, terdapat juga hadis yang menunjukkan bahawa larangan ini bukanlah bersifat haram tetapi makruh, seperti yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah R.Anha:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعثُ بهَدْيهِ ولا يحرمُ عليه شيء أحلَّه الله له حتى ينْحَرَ هدْيَه
(Bermaksud: Sesungguhnya Nabi SAW dikirimkan dengan binatang korban dan tidak diharamkan ke atasnya sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT sehingga dia menyembelih binatang korbannya) - Riwayat al-Bukhari (1700) dan Muslim (1321).

Penutup

Berdasarkan perbahasan dan perbincangan ulama, dapat disimpulkan bahawa larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban adalah makruh menurut pandangan mazhab Syafi’i. Hikmah di sebalik larangan ini adalah untuk memastikan seluruh anggota tubuh badan orang yang berkorban akan dibebaskan daripada api neraka dan menyerupai keadaan orang yang sedang berihram.

Semoga artikel ini memberikan pencerahan dan kefahaman yang lebih jelas mengenai amalan memotong kuku sebelum korban. Dengan pengetahuan ini, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah korban dengan lebih sempurna dan penuh penghayatan. Wallahu A'lam.


close