Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bukti Allah SWT Bersifat Ar-Raqiib

Bukti Allah SWT Bersifat Ar-Raqiib

ISLAMMALAYSIA.COM - Dalam ajaran Islam, salah satu dari Asmaul Husna, iaitu nama-nama baik Allah, adalah Ar-Raqiib. Ar-Raqiib menggambarkan sifat Allah yang Maha Mengawasi segala perbuatan dan keadaan makhluk-Nya. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana Allah SWT bersifat Ar-Raqiib dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Artikel ini akan menggali lebih dalam bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan dan sifat Ar-Raqiib dalam kehidupan manusia, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

A. Dalil Naqli Nama Allah SWT, Ar-Raqiib

Ar-Raqiib adalah salah satu nama Allah yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil naqli yang menyebutkan nama ini adalah seperti berikut:

1. Surah Al-Maidah, ayat 117: Allah SWT berfirman, "Kemudian apabila Engkau sempurnakan tempohku, menjadilah Engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan Engkau jualah yang menjadi Saksi atas tiap-tiap sesuatu."

2. Hadis Rasulullah SAW: Abdullah bin As-Somit RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iman yang paling utama adalah engkau menyedari bahawa Allah bersamamu di mana sahaja engkau berada."

B. Bukti Allah SWT Bersifat Ar-Raqiib dalam Kehidupan Manusia

Allah SWT menunjukkan sifat-Nya yang Ar-Raqiib melalui pengawasan-Nya terhadap perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia.

1. Surah Al-Ahzab, ayat 52: Allah SWT berfirman, "Allah sentiasa mengawasi segala-galanya." Ini menegaskan bahawa Allah mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan-Nya.

2. Surah An-Nisa, ayat 1: Allah SWT berfirman, "Allah sentiasa mengawasi kamu." Ini menunjukkan bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia.

C. Implikasi Sifat Ar-Raqiib dalam Kehidupan

Pemahaman tentang sifat Ar-Raqiib membawa implikasi yang besar dalam kehidupan manusia. Kesedaran akan pengawasan Allah yang Maha Mendetail ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Selain itu, kesedaran akan pengawasan Allah juga dapat mendorong manusia untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai yang diperintahkan dalam agama, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Penutup

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, bukti-bukti tentang sifat Ar-Raqiib Allah SWT terserak. Dari ayat-ayat al-Qur'an hingga hadis-hadis Rasulullah SAW, pengawasan-Nya yang mendalam dan Maha Detail terhadap setiap perbuatan dan keadaan manusia tersirat jelas. Dengan pemahaman ini, mari kita tingkatkan kesedaran akan pengawasan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kita senantiasa berada dalam redha-Nya. Sesungguhnya, Allah SWT adalah Ar-Raqiib yang Maha Mengawasi.

close