Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terangkan dua pengajaran dari ayat tersebut (Surah Fussilat - 33):

Terangkan dua pengajaran dari ayat tersebut (Surah Fussilat - 33):

Jawapan:
•    Kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w.
•    Kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain.
•    Kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna.

close