Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Niat dan 5 Keutamaan Solat Tahajud

Niat dan 5 Keutamaan Solat Tahajud

Ibadah solat tahajud adalah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam, amat penting bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Ulama-ulama dari pelbagai mazhab sepakat akan keutamaan solat tahajud. 

Menurut pandangan Syafi’iyah, solat tahajud adalah sunnah, sementara sebahagian ulama menganggapnya wajib bagi Rasulullah SAW secara khusus. Keistimewaan solat ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79.

Solat tahajud mempunyai beberapa keutamaan yang membedakannya dari solat-solat lainnya. Di antara keutamaan tersebut adalah:

1. Keutamaan Utama setelah Solat Wajib


Rasulullah SAW menyatakan bahawa solat malam, termasuk solat tahajud, adalah yang terbaik setelah solat lima waktu yang wajib. Ini menunjukkan keutamaan solat tahajud yang tinggi dalam Islam.

2. Keutamaan Lebih Utama daripada Solat Siang


Keutamaan solat tahajud melebihi solat siang seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ia seperti perbandingan antara sedekah yang dilakukan secara tersembunyi dengan yang dilakukan secara terang-terangan.

3. Tanda Khas Orang Shalih


Solat tahajud adalah salah satu tanda khas orang-orang shalih. Ia memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi, dan jarang dilakukan oleh banyak orang, menjadikannya sebagai pengukur kualitas keimanan seseorang.

4. Dibanggakan oleh Allah


Allah SWT membanggakan hamba yang melaksanakan solat tahajud kepada para malaikat-Nya. Ini menunjukkan bahawa amalan ini sangat dihargai di sisi-Nya dan memberi kebanggaan kepada hamba-Nya yang melakukannya.

5. Dikabulkan Segala Doa Kebaikan


Segala doa kebaikan yang dipanjatkan dalam solat tahajud pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan bahawa waktu malam adalah waktu di mana segala doa akan dijawab oleh Allah dengan baik.

Solat tahajud adalah ibadah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dengan melaksanakan solat ini, umat Muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbaiki diri, dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada-Nya. Semoga kita semua dapat mengamalkan solat tahajud dengan konsisten dan mendapat keberkatan dari-Nya.

close