Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan dua cara menjaga kesucian Islam:

Jelaskan dua cara menjaga kesucian Islam:

Jawapan:
•    Penguatkuasaan undang-undang dengan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah
•    Tinggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam
•    Mencontohi keperibadian mulia Rasulullah s.a.w
•    Amalkan tuntutan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan

close