Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah perkara tersebut masih berlaku? (Surah Fussilat - 33)

Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah perkara tersebut masih berlaku? (Surah Fussilat - 33)

Jawapan:
•    Tidak tahu tujuan kita dihidupkan oleh Allah.
•    Tidak takut pada janji Allah tentang azab dan balasan pelaku perkara sia-sia.
•    Tidak ambil pengajaran dari umat dahulu yang Allah binasakan.

close