Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Surah At-Taubah, Ayat 19-20: Sebab Turun Ayat, Kandungan Ayat, Pengajaran Ayat

Surah At-Taubah, Ayat 19-20: Sebab Turun Ayat, Kandungan Ayat, Pengajaran Ayat : Surah At-Taubah, Ayat 19-20 merupakan ayat suci Al-Quran yang mengandungi petunjuk dan hikmah untuk umat Islam. Ayat ini turun sebagai respons kepada perbincangan sahabat setelah pembukaan Mekah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan perbezaan nilai di antara mereka yang memberi minum kepada orang yang menunaikan haji, memakmurkan Masjidil Haram, beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang tidak melakukan amalan tersebut. Sejarah sebab turun ayat ini juga menarik, melibatkan teguran terhadap perbincangan sahabat yang tidak beretika. 

A. Kandungan Ayat

1. "أَجَعَلتُم سِقايَةَ الحاجِّ" (Adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji)
Ayat ini menyoroti pentingnya memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Ia menunjukkan bahawa amalan kecil seperti ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah.

2. "وَعِمارَةَ المَسجِدِ الحَرامِ" (Dan memakmurkan Masjidil Haram itu)
Ayat ini menekankan keutamaan memakmurkan Masjidil Haram, yang membawa keberkatan dan keharmonian dalam masyarakat Islam.

3. "كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ" (Sama seperti orang yang beriman kepada Allah & hari akhirat)
Allah menyamakan orang yang memberi minum kepada orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman dan percaya pada hari kiamat.

4. "وَجاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ" (Serta berjihad pada jalan Allah)
Ayat ini menegaskan nilai tinggi jihad fi sabilillah, menunjukkan kesungguhan dalam berjuang untuk agama Allah.

5. "لا يَستَوونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ" (Mereka tidak sama disisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim)
Allah menegaskan bahwa perbuatan dan amalan memiliki kadar dan nilai yang berbeza di sisi-Nya. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim.

B. Sebab Turun Ayat

Menurut Nukman Bin Basyir, perbincangan sahabat setelah pembukaan Mekah menyebabkan turunnya ayat ini. Beberapa sahabat fokus pada memberikan minuman kepada orang haji, memakmurkan Masjidil Haram, dan berjihad, tetapi ada yang meninggikan suara secara tidak sopan. Saidina Umar RA mengadu kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini turun sebagai petunjuk dan teguran.

C. Pengajaran Ayat

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak menganggap remeh amalan kecil, seperti memberikan minuman kepada orang haji dan memakmurkan masjid. Selain itu, perbezaan nilai di sisi Allah harus diingat, dan pentingnya bersikap adil dan menghindari kezaliman. Pengajaran ini merangkumi tiga aspek utama: ketaatan kepada Allah, kesejahteraan sosial, dan keadilan dalam beramal.

D. Fekah Al-Awlawiyyat: Mengutamakan yang Utama

1. Maksud Fekah Al-Awlawiyyat
Fekah Al-Awlawiyyat ialah mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syara', menitikberatkan pada kepentingan umum dan kepatuhan kepada hukum-hukum Islam.

2. Prinsip Asas dalam Fekah Al-Awlawiyyat
   - Bersumberkan dalil syara'.
   - Mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syara'.
   - Mengambil kira keperluan semasa & setempat.
   - Mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi.
   - Mengambil kira tahap keupayaan individu.

3. Bidang Pelaksanaan Fekah Al-Awlawiyyat
Fekah Al-Awlawiyyat dapat diterapkan dalam ilmu & pemikiran, amalan, dan tuntutan syara'. Contohnya, mengutamakan ilmu fardhu 'ain, amalan yang banyak manfaat, dan perkara pokok berbanding dengan cabang.

4. Kepentingan Fekah Al-Awlawiyyat terhadap Individu dan Masyarakat
   - Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik.
   - Membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif.
   - Mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat.
   - Mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan.
   - Menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat.
   - Mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap.

Penutup
Surah At-Taubah, Ayat 19-20 memberikan panduan kepada umat Islam untuk menghargai amalan-amalan kecil yang disertai dengan iman, hijrah, dan jihad. Fekah Al-Awlawiyyat pula mengajarkan konsep mengutamakan yang utama dalam aspek ilmu, amalan, dan tuntutan syara'. Kesemuanya merangkumi nilai-nilai Islam yang tinggi dan bersepadu untuk membentuk masyarakat yang taat kepada Allah dan sejahtera.

close