Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sifat Mazmumah Meracuni Hati (Riak, 'Ujub, dan Hasad)

Sifat Mazmumah Meracuni Hati (Riak, 'Ujub, dan Hasad): Dalam perjalanan hidup, manusia sering diuji dengan pelbagai sifat dan tingkah laku. Sifat mazmumah, iaitu sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak, merupakan cabaran yang perlu dihindari oleh setiap individu. Dalam tulisan ini, kita akan meneliti tiga sifat mazmumah utama iaitu riak, 'ujub, dan hasad. Kita akan mengupas makna dan dalil larangan untuk setiap sifat ini serta memberikan panduan untuk meninggalkannya. 

A. Riak

Maksud Riak

Riak merujuk kepada amalan seseorang yang dilakukan semata-mata untuk mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. Ia adalah sifat yang melibatkan kemegahan diri dan bawaan yang menyolok.

Dalil Larangan Sifat Riak

1. Surah Al-Ma'un, Ayat 4-6:
   > "Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang yang berkeadaan riak (dalam ibadah dan bawaannya)."

2. Hadis Rasulullah SAW:
   > "Sesungguhnya yang amat aku takuti ke atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya : 'Apakah syirik kecil Ya Rasulullah? Baginda menjawab: 'Iaitu riak.'"

B. 'Ujub

Maksud 'Ujub

'Ujub merujuk kepada perasaan bangga dan sombong terhadap amalan dan kelebihan yang dimiliki seseorang.

Dalil Larangan Sifat 'Ujub

1. Surah At-Taubah, Ayat 25:
   > "...Iaitu ketika kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun..."

2. Hadis Rasulullah SAW:
   > "Pada suatu ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya serta rambutnya disikat rapi dan berlagak sombong ketika berjalan. Lalu Allah SWT membenamkannya ke dalam bumi. Maka dia terus menerus meluncur kedalam bumi sehinggalah hari kiamat."

C. Hasad

Maksud Hasad

Hasad adalah perasaan dengki melihat kelebihan orang lain dan berharap agar kelebihan tersebut hilang daripada mereka.

Dalil Larangan Sifat Hasad

1. Surah Al-Falak, Ayat 5:
   > "Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya."

2. Hadis Rasulullah SAW:
   > "Hendaklah kamu menjauhi sifat hasad (dengki), sesungguhnya hasad (dengki) itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api."

D. Cara Meninggalkan Sifat Mazmumah

Untuk meninggalkan sifat mazmumah, terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diambil:

- Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah.
- Sentiasa muhasabah diri supaya terhindar dari sifat mazmumah.
- Mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia seperti harta, pangkat dan jawatan.
- Berzikir kepada Allah SWT untuk menyucikan jiwa seperti beristighfar dan bertasbih.
- Mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan.
- Bersahabat dengan rakan yang berakhlak mulia agar sentiasa itiqamah melakukan sifat mahmudah.

E. Hikmah Meninggalkan Sifat Mazmumah

Meninggalkan sifat mazmumah membawa berbagai hikmah, antaranya:

- Membentuk akhlak yang mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah SWT.
- Mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah SWT.
- Memperkukuh jati diri muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah.
- Mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama manusia.
- Memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan.

Penutup

Dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan diri dalam amalan yang baik dan menjauhi sifat mazmumah adalah langkah terbaik untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan penuh kasih sayang. Dengan memahami makna dan dalil larangan sifat mazmumah, serta mengamalkan langkah-langkah meninggalkannya, kita dapat meracuni hati kita dengan kebaikan dan mencapai kedamaian yang sejati.
close