Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maksud Komunikasi dan Prinsip Komunikasi Islam

Maksud Komunikasi dan Prinsip Komunikasi Islam : Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia melibatkan pertukaran maklumat, idea, atau perasaan antara individu. Dalam konteks Islam, komunikasi memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk hubungan yang baik dan harmoni antara sesama manusia. Dalam artikel ini, kita akan menelusuri maksud komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi Islam yang mendasar.

A. Maksud Komunikasi

Komunikasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan perhubungan antara individu atau lebih. Di Malaysia, bahasa merupakan alat utama perhubungan, dan terdapat pelbagai bentuk komunikasi termasuk bahasa lisan, bertulis, serta komunikasi elektronik seperti e-mel, surat, radio, dan telefon. Penggunaan bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk kefahaman dan persefahaman antara pihak yang terlibat.

B. Prinsip Komunikasi Islam

1 Qaulan Sadida

Prinsip pertama dalam komunikasi Islam adalah Qaulan Sadida, yang merujuk kepada penggunaan kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong, dan tidak berbelit-belit. Ini menekankan pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi, menjauhkan diri dari segala bentuk pembohongan yang dapat merosakkan hubungan sesama manusia.

2 Qaulan Baligha

Prinsip kedua, Qaulan Baligha, mendorong penggunaan kata-kata yang efektif, tepat mengenai sasaran, dan mampu memberi kesan kepada jiwa. Komunikasi haruslah bermakna dan memberi impak positif kepada penerima, mencerminkan kesungguhan dan keberkesanan dalam menyampaikan pesanan.

3 Qaulan Ma'rufa

Qaulan Ma'rufa merujuk kepada penggunaan kata-kata yang baik. Dalam konteks komunikasi Islam, bahasa yang digunakan perlu bersifat baik, sopan, dan menghormati orang lain. Ini mencipta persekitaran komunikasi yang harmoni dan menegaskan nilai-nilai kebaikan.

4 Qaulan Karima

Prinsip keempat, Qaulan Karima, menekankan penggunaan kata-kata yang mulia. Komunikasi Islam menggalakkan penggunaan bahasa yang tinggi martabat, menjauhkan diri dari kata-kata yang merendahkan atau merosakkan martabat individu.

5 Qaulan Layina

Qaulan Layina merujuk kepada penggunaan kata-kata yang lemah-lembut. Komunikasi yang penuh dengan kelembutan dan kesantunan mencerminkan sikap hormat dan kesopanan dalam berinteraksi, membina hubungan yang lebih baik.

6 Qaulan Maysura

Terakhir, prinsip Qaulan Maysura mendorong penggunaan kata-kata yang mudah difahami. Komunikasi yang jelas dan mudah difahami oleh penerima akan memudahkan proses pertukaran maklumat dan mencegah kekeliruan atau salah faham.

Penutup

Dalam dunia yang semakin kompleks, komunikasi yang berkesan adalah kunci kepada hubungan yang baik. Dalam Islam, prinsip-prinsip komunikasi yang telah dibincangkan membentuk landasan untuk berinteraksi dengan sesama manusia secara positif dan harmoni. Dengan memahami maksud komunikasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat Malaysia dapat membina hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

close