Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hadis Setiap Orang ialah Pemimpin (Teks Hadis (Arab), Maksud Hadis, Pengajaran Hadis)

Hadis Setiap Orang ialah Pemimpin (Teks Hadis (Arab), Maksud Hadis, Pengajaran Hadis) : Dalam ajaran Islam, hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sumber petunjuk hidup yang penting. Satu hadis yang mencorakkan pemikiran dan tindakan umat Islam ialah hadis yang menyebut, "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" yang bermaksud "Setiap kamu ialah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya." Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai teks hadis ini, memahami maksudnya, dan meneliti pengajaran berharga yang terkandung dalamnya.

A. Teks Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍومسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِةِ،وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا و مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ --قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أَبِيهِ ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه --وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه (متفق عليه)"

B. Maksud Hadis

Hadis ini memberi maklumat yang jelas bahawa setiap individu, tanpa mengira status atau kedudukan, adalah seorang pemimpin dalam bidang tanggungjawab masing-masing. Imam bertanggungjawab terhadap umatnya, suami bertanggungjawab terhadap keluarganya, isteri bertanggungjawab terhadap rumah tangganya, dan begitu seterusnya. Hadis ini menekankan bahawa setiap pemimpin perlu memikul tanggungjawab dan akhirnya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti.

C. Pengajaran Hadis

1. Tanggungjawab Pemimpin
- Pemimpin, sama ada dalam skala besar atau kecil, perlu berlaku adil dan menghapuskan kezaliman.
- Menegakkan syariat Islam sebagai panduan dalam pemerintahan dan kehidupan.
- Menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah bagi kepentingan bersama.

2. Tanggungjawab Suami
- Memberikan nafkah kepada anggota keluarga dengan penuh tanggungjawab.
- Menyediakan pendidikan agama kepada isteri dan anak-anak.
- Melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak secara baik.

3. Tanggungjawab Isteri
- Mentaati suami dan menunaikan hak-haknya dengan sepenuhnya.
- Menjaga maruah diri, suami, dan keluarga.
- Memelihara dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.

4. Tanggungjawab Pekerja
- Mengikut arahan ketua dengan penuh ketaatan.
- Bekerja dengan penuh integrasi dan melaksanakan tugasan dengan sempurna.
- Menjalankan tugas mengikut prosedur yang ditetapkan.

5. Tanggungjawab Anak
- Berbakti kepada ibu bapa, sama ada semasa hidup atau selepas meninggal dunia.
- Sentiasa mendoakan ibu bapa.
- Sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada mereka.

Penutup
Dalam hadis ini, kita mendapati pengajaran Islam yang mencorakkan setiap aspek kehidupan. Ia mengajarkan kita tentang tanggungjawab masing-masing individu sebagai pemimpin dalam bidang yang diberikan. Semoga kita dapat menghayati dan mengamalkan pengajaran berharga ini dalam kehidupan seharian. Selamat membaca dan mentadabbur hadis-hadis Rasulullah SAW. Wassalamualaikum.

close