Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tahallul Umrah Wanita: Petunjuk Penting untuk Keluar dari IhramPentingnya Tahallul dalam Umrah

Tahallul merupakan satu fasa kritikal dalam ibadah umrah yang sering kali terlupakan. Dalam kitab-kitab fiqih, tahallul diterangkan sebagai masa di mana peziarah, yang sebelum ini berada dalam keadaan ihram (suci), diberi kebenaran untuk melakukan perkara-perkara yang sebelumnya diharamkan semasa dalam ihram. Pentingnya tahallul juga terletak pada perbezaan cara pelaksanaannya bagi wanita dan lelaki.
Mari kita teliti beberapa aspek penting mengenai tahallul umrah bagi wanita, serta perbezaannya dengan tahallul bagi lelaki.

A. Tahallul Umrah Wanita

Dalam ajaran Islam, tahallul umrah bagi wanita mempunyai ciri tersendiri. Wanita tidak digalakkan untuk mencukur habis atau menggundul rambut, sebagaimana digalakkan untuk lelaki. Panduan ini selari dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahawa wanita tidak perlu menggundul rambutnya.
Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyatakan bahawa wanita hanya perlu memendekkan rambut mereka. Panduan ini berdasarkan hadis beliau yang menyatakan, "Tidak ada bagi wanita menggundul rambutnya, sesungguhnya bagi para wanita hanya memendekkan saja." [Hadis riwayat Sayidina Ali]

B. Cara Memendekkan Rambut Bagi Wanita

Cara memendekkan rambut bagi wanita adalah amat mudah. Wanita boleh mengambil sebahagian rambut di bahagian depan kepala sebanyak ruas jari-jari mereka, kemudian memotongnya dengan menggunakan gunting, pisau, atau alat lain yang sesuai. Pendekatan ini selaras dengan panduan dalam kitab Al-Mughni yang mengungkapkan, "Wanita memotong rambut sepanjang ruas jemari, iaitu ujung ruas jemari. Yang digalakkan bagi wanita adalah dicukur pendek, tidak digundul."

C. Perbezaan dengan Lelaki

Manakala bagi lelaki, tahallul disarankan dengan mencukur habis seluruh rambut atau menggundul. Ini sejajar dengan panduan dalam kitab I’anatut Thalibin yang menyatakan bahawa menggundul semua rambut bagi lelaki adalah lebih utama menurut kesepakatan ulama.

D. Kesimpulan

Tahallul umrah bagi wanita melibatkan memendekkan rambut dengan cara yang sangat khas, berbeza dengan tahallul pada lelaki yang melibatkan mencukur habis atau menggundul rambut. Panduan ini bersandarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama terkemuka dalam Islam. Dalam perjalanan ibadah umrah, memahami perbezaan ini adalah langkah penting untuk memastikan penghayatan ibadah yang betul dan sempurna.

close