Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wasatiyyah (Maksud, Prinsip, Hikmah)

Wasatiyyah (Maksud, Prinsip, Hikmah)

Wasatiyyah | Maksud Wasatiyyah | Prinsip Wasatiyyah | Hikmah Wasatiyyah | IslamMalaysia.Com |

Wasatiyyah (Wasatiyyah Menjamin Kecemerlangan Umat)

Wasatiyyah adalah prinsip yang mendasari kecemerlangan umat. Ia mewakili pendekatan sederhana, seimbang, adil, dan cemerlang dalam setiap tindakan. Dalil dari al-Quran menegaskan kepentingan umat berada di tengah-tengah, menjadi saksi kebaikan untuk manusia. Dalam konteks ini, Wasatiyyah mengemukakan empat prinsip utama yang memastikan kecemerlangan umat: Kesederhanaan, Keseimbangan, Keadilan, dan Kecemerlangan.

A. Maksud Wasatiyyah dan Dalil

Wasatiyyah, dalam konteks keagamaan, merujuk kepada pendekatan yang mengutamakan sederhana, seimbang, adil, dan cemerlang dalam setiap tindakan. Prinsip ini membawa maksud bahawa umat Islam digalakkan untuk mempertahankan keadaan tengah di antara dua ekstrem. Dalil yang memberikan pengukuhan kepada prinsip Wasatiyyah terdapat dalam ayat Al-Quran yang berbunyi:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"

Ayat ini mengandungi arahan dari Allah SWT yang menyatakan bahawa umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan, yang seharusnya menjadi saksi atas kelakuan mereka kepada seluruh manusia. Rasulullah juga dijadikan sebagai saksi atas umat ini. Maksudnya, umat Islam harus berada di tengah-tengah dan memberi contoh kebaikan kepada manusia lain.

Pengertian Wasatiyyah ini juga menitikberatkan pada pentingnya mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara dunia dan akhirat, serta antara individu dan masyarakat. Ia mengajar untuk tidak melampaui batas dalam melakukan sesuatu dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam.

Dengan memahami dan mengamalkan prinsip Wasatiyyah, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang seimbang dan adil, serta memastikan kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Wasatiyyah juga merupakan panduan yang kokoh dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

B. Empat Keserdehanaan Wasatiyyah

1.      Kesederhanaan: Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Ini termasuk menunaikan tugas dengan sempurna, memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, dan melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

2.      Keseimbangan: Memenuhi keperluan rohani, jasmani, dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Ini meliputi aspek rohani (melaksanakan ibadah fardhu dan sunat dengan istiqamah), jasmani (mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan, dan beristirahat), dan akal (menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal dan menggunakan akal untuk meningkatkan ilmu).

3.      Keadilan: Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat. Ini termasuk menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, dan mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrem.

4.      Kecemerlangan: Pendekatan terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah SWT. Ini melibatkan melakukan kebaikan seperti memakmur bumi, membangunkan negara, membasmi kemiskinan, mencegah diri dari kezaliman, kefasikan, dan kekejaman, serta menggunakan kekayaan dunia untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT.

C. Hikmah melaksanakan Prinsip Wasatiyyah

Mengamalkan prinsip Wasatiyyah membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat dan umat Islam secara keseluruhannya. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dengan mempraktikkan prinsip Wasatiyyah:

1.      Menegakkan Syiar Islam melalui Kesempurnaan Akhlak dan Nilai-nilai Murni: Melaksanakan Wasatiyyah membawa kepada pemantapan akhlak dan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Ini membolehkan umat Islam menjadi teladan yang baik bagi manusia lain, menyebarkan pesan Islam melalui perbuatan dan sikap yang mulia.

2.      Mewujudkan Pembangunan Menyeluruh dan Seimbang Melalui Stabiliti Politik: Wasatiyyah mendorong kestabilan politik dengan menekankan keadilan, kesederhanaan, dan keseimbangan. Dengan keadaan politik yang stabil, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan merata, memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.      Menggalakkan Ekonomi yang Stabil Melalui Pengurangan Pembaziran: Prinsip Wasatiyyah mengajar untuk tidak melampaui batas dan mematuhi syarat-syarat dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Dengan mempraktikkan prinsip ini, masyarakat dapat mengelakkan pembaziran dan memastikan ekonomi mereka berada dalam keadaan stabil.

4.      Meningkatkan Tahap Pendidikan Mengikut Kebutuhan Negara: Wasatiyyah memandang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dengan mempraktikkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam pendidikan, masyarakat dapat memastikan bahawa tahap pendidikan mereka meningkat dan memenuhi keperluan negara dalam memajukan diri.

Dengan menghayati dan mengamalkan prinsip Wasatiyyah, masyarakat dapat membina masyarakat yang adil, seimbang, dan cemerlang. Ini bukan hanya memberi manfaat kepada individu atau komuniti, tetapi juga kepada keseluruhan umat dan negara secara menyeluruh. Prinsip Wasatiyyah adalah landasan untuk mencapai kecemerlangan dan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penutup

Dengan mengamalkan prinsip Wasatiyyah, umat dapat memastikan kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan. Kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan kecemerlangan bukan hanya nilai-nilai murni, tetapi juga panduan praktikal untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui amalan Wasatiyyah, kita dapat memastikan kecemerlangan umat dan memenuhi tuntutan agama serta tanggungjawab sosial kita.

close