Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riddah (Murtad) (Maksud, Faktor, Kesan, Cara Menangani, Hikmah)

Maksud Riddah (Murtad) | Faktor Riddah (Murtad) | Kesan Riddah (Murtad) | Cara Menangani Menangani Golongan Riddah (Murtad) | Hikmah Hukuman Bunuh kepada Golongan Riddah | IslamMalaysia.Com |

Riddah (Murtad)

Riddah, atau dikenali juga sebagai murtad, adalah satu keadaan di mana seseorang memilih untuk berpaling atau keluar dari agama Islam. Dalam konteks Malaysia, golongan yang terlibat dalam riddah akan dikenakan hukuman murtad. Namun, untuk memahami secara menyeluruh fenomena ini, kita perlu mengenal pasti maksud, faktor yang mempengaruhinya, kesan kepada individu yang terlibat, cara-cara menangani golongan riddah, serta hikmah di sebalik hukuman bunuh yang dijatuhkan.

A. Maksud Riddah (Murtad)

Riddah adalah tindakan seseorang yang memilih untuk berpaling atau keluar dari agama Islam. Ini melibatkan isytiharan diri secara terbuka yang menyatakan bahawa individu tersebut tidak lagi mengakui Islam sebagai agama yang dianutnya. Maksud riddah ini adalah satu isu yang serius dalam konteks keagamaan di Malaysia.

Perkataan dan Perbuatan yang Melambangkan Riddah:

1.      Isytiharkan diri keluar daripada agama Islam: Tindakan ini termasuk menyatakan dengan jelas dan terang bahawa individu tersebut telah meninggalkan Islam.

2.      Mengatakan hukum Islam itu lapuk: Ini adalah tindakan menyatakan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap hukum-hukum dan ajaran Islam.

B. Faktor Riddah (Murtad)

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan riddah adalah kompleks dan boleh dipengaruhi oleh pelbagai aspek dalam kehidupan individu tersebut.

Beberapa Faktor Berlaku kepada Murtad:

1.      Pegangan agama yang lemah: Individu yang tidak memahami dengan mendalam prinsip-prinsip agama Islam mungkin lebih cenderung untuk terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar.

2.      Jahil tentang akidah & hukum Islam: Kejahilan terhadap akidah dan hukum Islam boleh menyebabkan individu mudah dipengaruhi dan terjerumus dalam pemikiran yang tidak selaras dengan ajaran agama.

3.      Terpengaruh dengan agama bukan Islam: Faktor luar seperti pergaulan dan pengaruh dari golongan yang berlainan agama boleh menyebabkan individu meragui kepercayaannya terhadap Islam.

4.      Tiada bimbingan selepas memeluk Islam: Individu yang baru memeluk Islam dan tidak mendapat bimbingan yang mencukupi mungkin lebih mudah terjerumus dalam riddah.

C. Kesan Riddah (Murtad)

Kesan seseorang menjadi murtad adalah serius dan mempunyai implikasi yang mendalam terhadap kehidupan individu tersebut dalam konteks keagamaan dan sosial.

Beberapa Kesan Seseorang Menjadi Murtad:

1.      Haram menerima harta pusaka daripada waris: Menurut hukum Islam, seorang murtad tidak dibenarkan menerima sebarang harta pusaka daripada waris yang masih beragama Islam.

2.      Hartanya haram dipusakai oleh ahlinya yang Islam: Harta yang ditinggalkan oleh seorang murtad menjadi haram dan tidak boleh digunakan oleh ahli keluarganya yang masih berpegang kepada agama Islam.

3.      Haram dikebumikan di perkuburan Islam: Seorang murtad tidak dibenarkan untuk dikebumikan di perkuburan Islam.

4.      Menjadi penghuni neraka selama-lamanya: Keputusan untuk berpaling dari Islam membawa konsekuensi rohaniah yang amat serius, di mana seseorang mungkin menjadi penghuni neraka dalam akhirat.

5.      Tidak boleh jadi wali/ wakil akad nikah: Seorang murtad tidak dibenarkan untuk menjadi wali atau wakil dalam akad nikah dalam konteks keagamaan Islam.

D. Cara Menangani Golongan Murtad

Menangani golongan murtad memerlukan pendekatan yang bijak dan penuh hikmah untuk membawa mereka kembali kepada agama Islam.

Cara-cara Menangani Golongan Murtad:

1.      Beri nasihat agar bertaubat dan kembali kepada agama Islam: Pendekatan yang penuh kasih sayang dan nasihat yang memberi inspirasi untuk bertaubat adalah langkah pertama yang perlu diambil.

2.      Beri bantuan dan perlindungan kepada golongan muallaf: Memberi sokongan dan bantuan kepada golongan yang baru memeluk Islam adalah cara untuk memastikan mereka mendapat bimbingan yang mencukupi.

3.      Menjelaskan keburukan dan kesan sampingan jika memilih jalan murtad: Menyadarkan golongan murtad akan implikasi negatif dari tindakan mereka adalah satu langkah penting dalam menangani isu ini.

Penutup

Hukuman bunuh yang dijatuhkan kepada golongan riddah membawa hikmah tertentu yang penting untuk memelihara kesucian dan kehormatan agama Islam. Selain daripada itu, ia juga berfungsi sebagai amaran yang jelas bahawa riddah adalah tindakan yang tidak boleh diterima dalam masyarakat yang berpegang kepada nilai dan kepercayaan Islam. Dengan memahami dan mengendalikan isu riddah secara berhemah, masyarakat dapat memastikan kestabilan dan integriti agama Islam di Malaysia.

close