Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khat Riq'ah (Contoh, Latihan, Ciri, Jenis)


Khat Riq'ah | Contoh Khat Riq'ah | Latihan Khat Riq'ah | Ciri Khat Riq'ah | Jenis Khat Riq'ah | 

Khat Riq'ah

Khat Riq’ah, sebuah seni tulisan yang lahir dari tangan-tangan terampil orang Turki semasa pemerintahan Kerajaan ‘Uthmaniyah pada tahun 850 Hijrah, telah menjadi sebahagian daripada warisan seni tulisan di Malaysia. Tujuan asalnya adalah untuk menyeragamkan bentuk tulisan dalam urusan rasmi, tetapi kini ia telah memperkaya kepelbagaian seni khat dalam masyarakat kita. Artikel ini akan meneroka secara mendalam mengenai Khat Riq’ah, dari ciri-cirinya hingga contoh panduan menulis.


 

A. Asal Usul Khat Riq'ah di Bumi Turki

Khat Riq’ah dilahirkan di bawah bayang-bayang megah Kerajaan ‘Uthmaniyah, sebuah seni tulisan yang mencerminkan kehalusan dan kecekapan tangan-tangan seniman Turki. Tujuan asalnya adalah untuk mencapai penyeragaman bentuk tulisan dalam urusan rasmi kerajaan.

B. Ciri-Ciri Khas Khat Riq'ah

Khat Riq’ah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membezakannya daripada gaya khat yang lain. Ia digambarkan dengan huruf yang tegak, kecil, dan lengkung yang ringkas. Keunikan ciri ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penulisan.

C. Penggunaan Khat Riq'ah dalam Masyarakat Malaysia

Walaupun khat Riq’ah tidak sepopular khat Nasakh di Malaysia, namun ia memainkan peranan penting dalam seni tulisan tempatan. Khat ini lebih tertumpu kepada tulisan-tulisan ringkas seperti nota dan surat-menyurat. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkenalkan dan mempelajari khat Riq’ah di sekolah-sekolah, membolehkannya digunakan dalam urusan harian seperti surat-menyurat, perniagaan, iklan, dan promosi barangan.

D. Memahami Seni Khat Riq'ah: Contoh Panduan Menulis

Untuk memahami dengan lebih mendalam seni khat Riq’ah, adalah penting untuk memahami teknik penulisannya. Contoh panduan menulis khat Riq’ah akan membolehkan individu mempraktikkan dan mengasah kemahiran mereka dalam menghasilkan tulisan yang indah dan kemas.

Penutup

Khat Riq’ah, dengan akarnya di Turki dan sekarang bersemi di Malaysia, adalah satu lagi bukti kekayaan seni dan budaya yang kita miliki. Ciri-ciri uniknya menjadikan Khat Riq’ah sebuah bentuk seni tulisan yang indah dan berharga. Dengan pelbagai inisiatif yang diambil untuk memperkembangkan penggunaannya, kita dapat yakin bahawa warisan seni tulisan ini akan terus berkembang dan dihargai dalam masyarakat kita.

close