Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jenayah dalam Islam (Maksud, Dalil Naqli, Hukuman dan Hikmah Hukuman Jenayah)

Jenayah dalam Islam | Maksud Jenayah | Dalil Naqli Jenayah | Hukuman Kesalahan Jenayah | Hikmah Hukuman Jenayah |

Jenayah dalam Islam

Jenayah dalam Islam merupakan suatu aspek yang mendalam dalam hukum syariah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ia melibatkan pelbagai kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam sumber-sumber agama tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan meneroka secara terperinci mengenai maksud jenayah dalam Islam, dalil naqli yang menjadi asas hukum jenayah, pelbagai jenis hukuman kesalahan jenayah yang termasuk Hudud, Qisas, dan Takzir, serta hikmah di sebalik pelaksanaan hukuman jenayah ini.


A. Maksud Jenayah dalam Islam

Jenayah dalam Islam merujuk kepada pelbagai kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan sebahagian daripada mahkamah. Ia merangkumi perbuatan yang mencabar norma dan etika masyarakat Islam serta menjejaskan keamanan dan keadilan. Hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam adalah wajib, dan ia merupakan sebahagian penting dalam menjaga ketertiban dan moral masyarakat.

 

B. Dalil Naqli Jenayah

Dalil naqli adalah asas utama dalam menentukan hukuman jenayah dalam Islam. Dua dalil penting adalah Surah Al-Baqarah, Ayat 178 yang menekankan keperluan menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam kes pembunuhan, dan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan keharaman mengambil nyawa seseorang muslim yang mengucap syahadah, serta perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam.

 

C. Hukuman Kesalahan Jenayah

Hukuman kesalahan jenayah dalam Islam boleh dikategorikan kepada tiga jenis utama iaitu Hudud, Qisas, dan Takzir.

1. Hudud: Hukuman-hukuman ini telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, hukuman sebat 40 kali bagi mereka yang meminum arak, potong tangan bagi pencuri, sebat 80 kali bagi tuduhan zina palsu, dan hukuman rejam atau sebatan bagi perzina yang sudah berkahwin.

2. Qisas: Hukuman qisas adalah balasan yang sama yang dikenakan dalam kes pembunuhan dan kecederaan serius. Hukuman mati boleh dikenakan jika mangsa atau waris mangsa menghendakinya, namun diyat (pampasan) boleh menjadi alternatif jika pihak mangsa menerima pampasan atau memaafkan.

3. Takzir: Hukuman takzir adalah hukuman yang tidak ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi diputuskan oleh mahkamah berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat serta negara. Ini memberi ruang bagi penilaian hakim dalam kes-kes yang tidak terdapat peruntukan khusus.

 

D. Hikmah Hukuman Jenayah dalam Islam

Hikmah pelaksanaan hukuman jenayah dalam Islam adalah untuk:

1. Menegakkan Keadilan: Hukuman jenayah membantu menegakkan keadilan dalam masyarakat, memastikan bahawa setiap individu mendapat haknya secara adil.

2. Mendidik dan Menghukum: Hukuman bertujuan mendidik individu yang melakukan kesalahan serta menghukum mereka sebagai pengingat untuk tidak mengulangi perbuatan jenayah.

3. Menjamin Keselamatan: Hukuman jenayah membantu menjaga keselamatan, kestabilan, dan kedamaian dalam masyarakat dan negara.

4. Merancakkan Pertumbuhan Ekonomi: Pelaksanaan hukuman jenayah dapat merancakkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangkan insiden rampasan dan kecurian.

 

Penutup

Jenayah dalam Islam adalah satu aspek penting dalam hukum syariah yang merangkumi pelbagai kesalahan dan hukuman yang ditentukan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan mahkamah. Memahami maksud, dalil naqli, jenis-jenis hukuman, dan hikmah pelaksanaan hukuman jenayah ini penting dalam membina masyarakat yang beradab dan adil.

close