Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Istiqamah (Maksud, Dalil Naqli, Cara, Contoh dan Hikmah)


Maksud Istiqamah | Dalil Naqli Istiqamah | Cara Memiliki Sifat Istiqamah | Contoh Sifat Istiqamah | Hikmah Memiliki Sifat Istiqamah | Istiqamah Jalan Menuju Mujahadah |

Sifat Istiqamah

Istiqamah, kata yang memancarkan kesungguhan dalam kehidupan umat Islam Malaysia. Dalam perjalanan menuju Allah SWT, sifat istiqamah menjadi satu unsur asas yang mesti tersemat dalam diri setiap insan. Dalam penulisan ini, mari kita susuri makna istiqamah, dalil naqli yang menyokongnya, bagaimana untuk memiliki sifat istiqamah, contoh-contoh Rasulullah SAW dalam melaksanakannya, dan pada akhirnya, hikmah yang tersemat dalam usaha mengejar istiqamah dalam kehidupan kita.

A. Maskud / Makna Istiqamah

Makna istiqamah ialah terus menerus taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi segala yang ditegahNya. Ini bermakna kita perlu sentiasa gigih dalam mengejar kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama kita. Istiqamah adalah landasan utama dalam perjalanan kita mencapai redha Allah SWT.

B. Dalil Naqli Sifat Istiqamah

1. Firman Allah SWT dalam Surah Hud, Ayat 112, memerintahkan agar kita tetap kukuh di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintah olehNya. Ini adalah dalil naqli yang jelas menggariskan betapa pentingnya istiqamah dalam hidup kita.

2. Sufian bin Abdullah RA, dalam satu riwayat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu perkataan yang berkaitan dengan Islam yang tidak perlu dia tanyakan kepada orang lain. Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah: Aku beriman dengan Allah SWT, kemudian beristiqamahlah kamu." Ini merupakan petunjuk Rasulullah SAW tentang pentingnya istiqamah dalam agama Islam.

C. Cara Memiliki Sifat Istiqamah

Untuk memiliki sifat istiqamah, kita boleh:

·         Terus berjuang menentang hawa nafsu untuk terus beramal baik.

·         Sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah SWT untuk tetap taat pada segala perintah dan menjauhi laranganNya.

·         Mengambil iktibar dari kisah-kisah para rasul yang gigih dalam berbuat kebaikan.

·         Sering merenung diri untuk memastikan niat ikhlas dan kesabaran dalam setiap tindakan.

·         Menuntut ilmu dengan tekun untuk menjadikannya amalan dalam kehidupan sehari-hari.

·         Berkawan dengan individu yang berdisiplin dalam berbuat kebaikan.

D. Contoh Sifat Istiqamah yang Diamalkan oleh Rasulullah SAW

Contoh-contoh Rasulullah SAW yang menunjukkan sifat istiqamah antaranya adalah:

1.      Istiqamah dalam Ibadah - Rasulullah SAW sentiasa berdoa dan bertaubat kepada Allah SWT walaupun baginda adalah seorang yang maksum. Rasulullah SAW beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT lebih dari 70 kali setiap hari.

2.      Istiqamah dalam Berdakwah - Rasulullah SAW terus berdakwah meskipun menghadapi pelbagai cabaran dan kesulitan. Sifat istiqamah Rasulullah SAW dalam berdakwah terpancar melalui ketegasannya untuk memperjuangkan agama Islam.

E. Hikmah Istiqamah

Istiqamah memiliki hikmah-hikmah yang besar seperti:

·         Memurnikan akhlak individu kerana mengamalkan kebaikan secara berterusan.

·         Menguatkan tekad untuk mempertahankan kebenaran.

·         Membina kesabaran dan ketabahan dalam mencapai kejayaan.

·         Mendorong korban harta dan nyawa demi menjaga agama Islam.

·         Memajukan ekonomi masyarakat kerana komitmen terhadap kemajuan negara.

·         Memupuk persefahaman dalam masyarakat kerana menjaga kepentingan bersama.

Penutup

Istiqamah adalah kunci menuju kebahagiaan sejati dalam dunia dan akhirat. Dengan memahami makna, mengikuti dalil naqli, mengamalkan cara-cara, dan mengambil contoh dari Rasulullah SAW, kita dapat merasakan hikmah-hikmah istiqamah dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi istiqamah dalam menjalani kehidupan kita dan mendapatkan redha Allah SWT.

close