Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hasan Al-Banna (Biodata, Sumbangan dalam Tamadun Islam, Ikhtibar)

Biodata Hasan Al-Banna | Sumbangan Hasan Al-Banna dalam Tamadun Islam | Ikhtibar daripada Keunggulan Tokoh (Hasan Al-Banna) |  

Hasan Al-Banna

Dalam gelombang sejarah Islam yang penuh warna dan dinamik, ada tokoh yang terang benderang, memimpin perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan membawa perubahan kepada tamadun Islam. Salah seorang tokoh besar ini adalah Hasan Al-Banna, yang telah melibatkan dirinya dalam dakwah, penulisan, dan organisasi. Artikel ini akan membahas biodata Hasan Al-Banna, sumbangan pentingnya dalam tamadun Islam, dan iktibar yang dapat kita ambil daripada keunggulan tokoh ini. Mari kita menyelami dunia dan warisan Hasan Al-Banna yang luar biasa

A. Biodata Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna, nama penuh Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna, dilahirkan pada 25 Sya'ban 1323 H / 14 Oktober 1906 dan meninggal dunia pada 1368 H / Februari 1949. Beliau dikenal sebagai Mursyidul 'Am Ikhwanul Muslimin, sebuah jawatan yang menggambarkan kepimpinan agungnya dalam gerakan dakwah Islam. Hasan Al-Banna dikenali atas ketinggian akhlaknya yang memuliakan orang-orang wara' dan soleh. Beliau juga terkenal dengan gigihnya dalam menggerakkan usaha dakwah serta sikap berlapang dada dalam menghadapi perbezaan pendapat.

Nama Penuh

Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna

Tarikh Lahir

25 Sya'ban 1323 H / 14 Oktober 1906

Tarikh Meninggal Dunia

1368 H / Februari 1949

Jawatan Terkenal

Mursyidul 'Am Ikhwanul Muslimin

Ciri-Ciri Utama

- Ketinggian akhlak yang memuliakan orang-orang wara' dan soleh.

 

- Gigih dalam menggerakkan usaha dakwah.

 

- Sikap berlapang dada dalam menghadapi perbezaan pendapat.


B. Sumbangan Hasan Al-Banna dalam Tamadun Islam

1.      Hasil Karya: Hasan Al-Banna mewariskan kepada dunia Islam sejumlah hasil karya yang penting. Di antaranya termasuk Muzakiratu Ad-Da'wati Wa Ad-Da'iah, Risalatu At-Ta'alim, dan Al-Ma'thurat. Karya-karya ini membawa nilai-nilai Islam yang murni dan memperkukuh keimanan umat.

2.      Organisasi: Beliau mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Ikhwanul Muslimin memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Islam yang lebih baik.

3.      Antara Murid yang Masyhur: Hasan Al-Banna mempengaruhi generasi cendekiawan Islam yang cemerlang. Di antara murid-muridnya yang terkenal termasuk Said Qutub, Yusuf Al-Qaradawi, Hasan Al-Hudaybi, dan Mustafa bin Husni As-Siba'ie.

 

C. Ikhtibar daripada Hasan Al-Banna

Keunggulan Hasan Al-Banna memberi kita iktibar berharga:

1.      Cinta Ilmu: Hasan Al-Banna menunjukkan betapa pentingnya mencintai ilmu. Ia bukan sekadar satu amalan, tetapi juga tanda kecintaan yang mendalam terhadap Islam.

2.      Komitmen dalam Dakwah: Kita perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, sehingga masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

3.      Perkongsian Ilmu: Kita diingatkan untuk menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki demi memberi manfaat kepada agama, bangsa, dan negara.

4.      Berkualiti dan Berbakti: Menjadi insan yang berkualiti adalah suatu keperluan. Dengan itu, kita dapat berbakti kepada masyarakat dan negara dengan lebih berkesan.

5.      Kerjasama dalam Pembangunan Negara: Kerjasama dalam pembangunan negara adalah kunci kejayaan. Dengan bekerjasama, kita memastikan negara kita dihormati di peringkat antarabangsa.

Penutup

Hasan Al-Banna, dengan warisannya yang besar dalam gerakan dakwah dan tulisan-tulisannya yang menginspirasi, merupakan contoh teladan bagi kita semua. Melalui ketinggian akhlak dan sumbangannya yang besar dalam tamadun Islam, beliau meninggalkan warisan yang berharga untuk generasi Islam masa kini dan akan datang. Kita perlu mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh ini dalam usaha kita memartabatkan Islam di muka bumi ini.

 


 

close